PostGIS 2

Då var det dags för lite ”hard core”. Det blir mycket terminalfönster och kompilering av källkod med mera, men låt inte det skrämma dig utan följ noga beskrivningen så skall du snart ha en geodatabas med såväl rasterdatastöd som möjlighet att hantera topologier.

Jag kan direkt erkänna att grunden i instruktionen har hämtats från lite blandade källor på nätet och jag vet inte exakt vad allt gör, eller om allt behövs för det är ganska många steg som skall utföras. Det jag vet är att det fungerar, och det är väl det som är det viktiga.

Som vanligt så är utgångsläget Ubuntu Server 12.04 LTS. Jag testar alla installationer på virtuella servrar med Oracle VM VirtualBox, vilket kan vara något även för dig som inte har en dedikerad dator att installera Ubuntu på. Bara för att man kör Windows så behöver man inte känna sig handikappad;-).

Först och främst det som krävs för att PostGIS2 skall fungera.

sudo apt-get install python-software-properties
sudo apt-add-repository ppa:sharpie/for-science
sudo apt-add-repository ppa:sharpie/postgis-stable
sudo apt-add-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
sudo apt-add-repository ppa:olivier-berten/geo
sudo apt-get update

Skriv sedan in nedanstående på en enda rad och vänta på att det skall installeras.

sudo apt-get install build-essential postgresql-9.1 postgresql-server-dev-9.1 libxml2-dev proj libjson0-dev xsltproc docbook-xsl docbook-mathml gettext postgresql-contrib-9.1 libgdal-dev

Då skall vi ha allt som behövs för att installera PostGIS 2.

sudo apt-get install postgresql-9.1-postgis2
wget http://download.osgeo.org/postgis/source/postgis-2.0.2.tar.gz
tar xfvz postgis-2.0.2.tar.gz
cd postgis-2.0.2
./configure
make
sudo make install
sudo ldconfig
sudo make comments-install
sudo ln -sf /usr/share/postgresql-common/pg_wrapper /usr/local/bin/shp2pgsql
sudo ln -sf /usr/share/postgresql-common/pg_wrapper /usr/local/bin/pgsql2shp
sudo ln -sf /usr/share/postgresql-common/pg_wrapper /usr/local/bin/raster2pgsql

Sedan är det dags att fixa lösenord för postgres användaren i servern och i postgresql.

sudo passwd postgres

Ange nytt UNIX lösenord

sudo -s -u postgres psql
\password postgres

Ange nytt Postgreslösenord för användaren postgres.

\q
sudo vi /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf

Som tidigare ändras #listen_addresses = ‘localhost’ till serverns IP (ta även bort #).

sudo vi /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf

Lägg till serverns IP-adressrymd under # IPv4 … raden i filen. (ex: host all all 192.168.0.1/24 md5).

Skapa tillägg för PostGIS och Topologi i PostgreSQL:

sudo -s -u postgres psql
CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION postgis_topology;
\q

Då skall bara malldatabasen skapas, vilket sker med ett antal olika SQL skript. Det är denna ”template” som senare används för att skapa nya PostGIS databaser.

sudo -u postgres createdb template_postgis
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/postgis.sql
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/spatial_ref_sys.sql
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/postgis_comments.sql
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/rtpostgis.sql
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/raster_comments.sql
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/topology.sql
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/topology_comments.sql
sudo /etc/init.d/postgresql restart

Pust!!! Resten kan göras i PgAdmin III på en klient i nätverket och skiljer sig inte från det förra inlägget om PostGIS.

OK, du har testat PostGIS 1.5, men är inte nöjd. Du vill ha rasterdata och topologier med allt det senaste.

Med nedanstående instruktion kan du installera PostGIS 2.0.2 på en Ubuntu Server. Jag kan direkt erkänna att grunden i instruktionen har hämtats från lite blandade källor på nätet och jag vet inte exakt vad allt gör, eller om allt behövs för det är ganska många steg som skall utföras. Det jag vet är att det fungerar, och det är väl det som är det viktiga.

Först och främst det som krävs för att PostGIS2 skall fungera.

sudo apt-get install python-software-properties
sudo apt-add-repository ppa:sharpie/for-science
sudo apt-add-repository ppa:sharpie/postgis-stable
sudo apt-add-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
sudo apt-add-repository ppa:olivier-berten/geo
sudo apt-get update
Skriv sedan in nedanstående och vänta på att det skall installeras.
sudo apt-get install build-essential postgresql-9.1 postgresql-server-dev-9.1 libxml2-dev proj libjson0-dev xsltproc docbook-xsl docbook-mathml gettext postgresql-contrib-9.1 libgdal-dev
Då skall vi ha allt som behövs för att installera PostGIS 2.
sudo apt-get install postgresql-9.1-postgis2
wget http://download.osgeo.org/postgis/source/postgis-2.0.2.tar.gz
tar xfvz postgis-2.0.2.tar.gz
cd postgis-2.0.2
./configure
make
sudo make install
sudo ldconfig
sudo make comments-install
sudo ln -sf /usr/share/postgresql-common/pg_wrapper /usr/local/bin/shp2pgsql
sudo ln -sf /usr/share/postgresql-common/pg_wrapper /usr/local/bin/pgsql2shp
sudo ln -sf /usr/share/postgresql-common/pg_wrapper /usr/local/bin/raster2pgsql
Sedan är det dags att fixa lösenord för postgres användaren i servern och i postgresql.
sudo passwd postgres
Ange nytt UNIX lösenord
sudo -s -u postgres psql
\password postgres
Ange nytt Postgreslösenord för användaren postgres.
\q

sudo vi /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf

Som tidigare ändras #listen_addresses = ‘localhost’ till serverns IP (ta även bort #).

sudo vi /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf

Lägg till serverns IP-adressrymd under # IPv4 … raden i filen. (ex: host all all 192.168.0.1/24 md5).

sudo -s -u postgres psql

CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION postgis_topology;
\q
sudo -u postgres createdb template_postgis
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/postgis.sql
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/spatial_ref_sys.sql
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/postgis_comments.sql
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/rtpostgis.sql
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/raster_comments.sql
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/topology.sql
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/topology_comments.sql

sudo /etc/init.d/postgresql restart

Pust!!! Resten kan göras i PgAdmin III på en klient i nätverket och skiljer sig inte från det förra inlägget om PostGIS.

[EDIT]

Det verkar som en del av texten försvinner i högermarginalen. Vet inte vad det beror på men undersöker om det går att åtgärda.

Tills vidare så finns hela texten även i kommentarsfältet om du klickar på rubriken.

Annonser

Taggar:, , , ,

One response to “PostGIS 2”

 1. Klas Karlsson says :

  Jag testar att lägga in texten som en kommentar!

  Då var det dags för lite ”hard core”. Det blir mycket terminalfönster och kompilering av källkod med mera, men låt inte det skrämma dig utan följ noga beskrivningen så skall du snart ha en geodatabas med såväl rasterdatastöd som möjlighet att hantera topologier.

  Jag kan direkt erkänna att grunden i instruktionen har hämtats från lite blandade källor på nätet och jag vet inte exakt vad allt gör, eller om allt behövs för det är ganska många steg som skall utföras. Det jag vet är att det fungerar, och det är väl det som är det viktiga.

  Som vanligt så är utgångsläget Ubuntu Server 12.04 LTS. Jag testar alla installationer på virtuella servrar med Oracle VM VirtualBox, vilket kan vara något även för dig som inte har en dedikerad dator att installera Ubuntu på. Bara för att man kör Windows så behöver man inte känna sig handikappad;-).

  Först och främst det som krävs för att PostGIS2 skall fungera.

  sudo apt-get install python-software-properties
  sudo apt-add-repository ppa:sharpie/for-science
  sudo apt-add-repository ppa:sharpie/postgis-stable
  sudo apt-add-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
  sudo apt-add-repository ppa:olivier-berten/geo
  sudo apt-get update

  Skriv sedan in nedanstående på en enda rad och vänta på att det skall installeras.

  sudo apt-get install build-essential postgresql-9.1 postgresql-server-dev-9.1 libxml2-dev proj libjson0-dev xsltproc docbook-xsl docbook-mathml gettext postgresql-contrib-9.1 libgdal-dev

  Då skall vi ha allt som behövs för att installera PostGIS 2.

  sudo apt-get install postgresql-9.1-postgis2
  wget http://download.osgeo.org/postgis/source/postgis-2.0.2.tar.gz
  tar xfvz postgis-2.0.2.tar.gz
  cd postgis-2.0.2
  ./configure
  make
  sudo make install
  sudo ldconfig
  sudo make comments-install
  sudo ln -sf /usr/share/postgresql-common/pg_wrapper /usr/local/bin/shp2pgsql
  sudo ln -sf /usr/share/postgresql-common/pg_wrapper /usr/local/bin/pgsql2shp
  sudo ln -sf /usr/share/postgresql-common/pg_wrapper /usr/local/bin/raster2pgsql

  Sedan är det dags att fixa lösenord för postgres användaren i servern och i postgresql.

  sudo passwd postgres

  Ange nytt UNIX lösenord

  sudo -s -u postgres psql
  \password postgres

  Ange nytt Postgreslösenord för användaren postgres.

  \q
  sudo vi /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf

  Som tidigare ändras #listen_addresses = ‘localhost’ till serverns IP (ta även bort #).

  sudo vi /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf

  Lägg till serverns IP-adressrymd under # IPv4 … raden i filen. (ex: host all all 192.168.0.1/24 md5).

  Skapa tillägg för PostGIS och Topologi i PostgreSQL:

  sudo -s -u postgres psql
  CREATE EXTENSION postgis;
  CREATE EXTENSION postgis_topology;
  \q

  Då skall bara malldatabasen skapas, vilket sker med ett antal olika SQL skript. Det är denna ”template” som senare används för att skapa nya PostGIS databaser.

  sudo -u postgres createdb template_postgis
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/postgis.sql
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/spatial_ref_sys.sql
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/postgis_comments.sql
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/rtpostgis.sql
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/raster_comments.sql
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/topology.sql
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/topology_comments.sql
  sudo /etc/init.d/postgresql restart

  Pust!!! Resten kan göras i PgAdmin III på en klient i nätverket och skiljer sig inte från det förra inlägget om PostGIS.

  OK, du har testat PostGIS 1.5, men är inte nöjd. Du vill ha rasterdata och topologier med allt det senaste.

  Med nedanstående instruktion kan du installera PostGIS 2.0.2 på en Ubuntu Server. Jag kan direkt erkänna att grunden i instruktionen har hämtats från lite blandade källor på nätet och jag vet inte exakt vad allt gör, eller om allt behövs för det är ganska många steg som skall utföras. Det jag vet är att det fungerar, och det är väl det som är det viktiga.

  Först och främst det som krävs för att PostGIS2 skall fungera.

  sudo apt-get install python-software-properties
  sudo apt-add-repository ppa:sharpie/for-science
  sudo apt-add-repository ppa:sharpie/postgis-stable
  sudo apt-add-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
  sudo apt-add-repository ppa:olivier-berten/geo
  sudo apt-get update
  Skriv sedan in nedanstående och vänta på att det skall installeras.
  sudo apt-get install build-essential postgresql-9.1 postgresql-server-dev-9.1 libxml2-dev proj libjson0-dev xsltproc docbook-xsl docbook-mathml gettext postgresql-contrib-9.1 libgdal-dev
  Då skall vi ha allt som behövs för att installera PostGIS 2.
  sudo apt-get install postgresql-9.1-postgis2
  wget http://download.osgeo.org/postgis/source/postgis-2.0.2.tar.gz
  tar xfvz postgis-2.0.2.tar.gz
  cd postgis-2.0.2
  ./configure
  make
  sudo make install
  sudo ldconfig
  sudo make comments-install
  sudo ln -sf /usr/share/postgresql-common/pg_wrapper /usr/local/bin/shp2pgsql
  sudo ln -sf /usr/share/postgresql-common/pg_wrapper /usr/local/bin/pgsql2shp
  sudo ln -sf /usr/share/postgresql-common/pg_wrapper /usr/local/bin/raster2pgsql
  Sedan är det dags att fixa lösenord för postgres användaren i servern och i postgresql.
  sudo passwd postgres
  Ange nytt UNIX lösenord
  sudo -s -u postgres psql
  \password postgres
  Ange nytt Postgreslösenord för användaren postgres.
  \q

  sudo vi /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf

  Som tidigare ändras #listen_addresses = ‘localhost’ till serverns IP (ta även bort #).

  sudo vi /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf

  Lägg till serverns IP-adressrymd under # IPv4 … raden i filen. (ex: host all all 192.168.0.1/24 md5).

  sudo -s -u postgres psql

  CREATE EXTENSION postgis;
  CREATE EXTENSION postgis_topology;
  \q
  sudo -u postgres createdb template_postgis
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/postgis.sql
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/spatial_ref_sys.sql
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/postgis_comments.sql
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/rtpostgis.sql
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/raster_comments.sql
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/topology.sql
  sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/topology_comments.sql

  sudo /etc/init.d/postgresql restart

  Pust!!! Resten kan göras i PgAdmin III på en klient i nätverket och skiljer sig inte från det förra inlägget om PostGIS.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: