QGIS 2.6 i praktiken

Screenshot from 2014-11-01 14:49:07Då är så QGIS 2.6 Brighton släppt. När jag skriver detta har jag dock ännu inte sett någon Mac OS X version, men den kommer säkert.

I detta inlägg tänkte jag själv gå igenom de annonserade nyheter och förändringar som introduceras, så det kan bli lite långt.

Vill du läsa hela artikeln så får du därför klicka på den så att allt innehåll visas.

Jag utgår från ändringsloggen för QGIS 2.6 och går igenom denna steg för steg, med början på DXF exportförbättringar…

DXF exportförbättringar

DXF är inget jag normalt använder men i CAD och många mätinstrument (typ totalstationer) är det ett vanligt förekommande format.

Exporten görs i menyn (Projekt > DXF Export…).

Screenshot from 2014-11-02 13:38:10Eftersom jag inte är van vid DXF användningsområde så är det svårt att ha synpunkter på detta, men jag provade att välja ut några lagerattribut och innehållet i dessa fält hamnade under ”Layer” i DXF-filen. De lager som valdes var väldigt enkla att exportera och när jag provade att öppna i FreeCad så tyckte mitt otränade öga att det såg ut som jag skulle kunna förvänta det.

Screenshot from 2014-11-02 13:44:26De mått jag kontrollerade har också överförts helt korrekt, så även koordinaterna.

Formatet är Autocad 2000 (R15) men i övrigt är det nog bäst att ni som är intresserade själva provar om det här är vad ni behöver.

Filnamn i projektegenskaperna

En liten sak kan man tycka:

Screenshot from 2014-11-02 13:51:27Men väldigt användbart om man inte vet var projektet är sparat. Man kanske använder länkar på skrivbordet till projekt som ligger på en server, exempelvis för publicering via QGIS Server, och så vill man spara nya data på samma plats…

Mätverktyget

Här har det utseendemässigt hänt en del och det går dessutom att ångra (backa) de punkter man placerar ut för att mäta saker.

Screenshot from 2014-11-02 13:56:23Det går att använda ”Backsteg” såväl som ”Delete” och det fungerar både för linje och areamätning, väldigt smidigt. För linje så skapas det dessutom en segmentlista där längden på varje delsegment visas.

Inställningar för färger och enheter går att ändra (Inställningar > Alternativ > Kartverktyg).

Formulär för redigeringstyp

Många förbättringar av vilka typer av fält som kan användas i formulär, samt hur dessa tillämpas.

Screenshot from 2014-11-02 14:14:18Exempelvis har man lagt ned ganska mycket tid på datumfältet.

Använd bara valda data vid Sammanslagning (Join)

Ibland är det bara en eller ett par kolumner i en tabell man är intresserad av att tillföra ett geografiskt lager. Om tabellen då innehåller ett stort antal kolumner så är det smidigt att kunna välja ut endast de som är intressanta.

Screenshot from 2014-11-02 14:22:30I tabellen med valresultat ovan så är jag kanske bara intresserad av procentuellt resultat för de större partierna i olika valkretsar. Tabellen innehåller dock vansinnigt många kolumner med såväl antal som procent för inte bara etablerade rikspartier, utan även samtliga lokala partier.

Virtuella Fält

Det går att använda sig av ”virtuella” fält i kolumner. Dessa lagras inte i datalagret utan i projektfilen och innehållet uppdateras så fort man använder informationen beroende på vilka data man baserar fältet på.

Screenshot from 2014-11-02 14:33:56Det går med andra ord att skapa nya attribut kopplade till lager där man inte har skrivrättighet, eller till lager man inte vill ändra i. Det kan också vara så att man vill göra en snabb kontrollberäkning (är det någon valkrets där summan av rikspartiernas procent är mycket lågt?), utan att för den skull skapa en massa nya data. Ett virtuellt lager försvinner så fort QGIS avslutas, om man inte sparar projektet förstås.

Personligen så tycker jag att denna nyhet är en av de trevligare med QGIS 2.6.

Ikoner för kommandon

Det går att lägga till en bild som ikon för de kommandon man skapar för olika lager.

Screenshot from 2014-11-02 14:48:06Exakt hur användbart detta är kan diskuteras, inte minst då den vad jag kan se endast används i dialogrutan i bilden ovan. Det kanske är tänkt att den även skall visas när man väljer verktyget i kartan, men det gör den inte. I alla fall inte i mitt QGIS.

Funktioner i Uttrycksdialogen

Det har tillkommit några funktioner i uttrycksdialogen.

Screenshot from 2014-11-02 14:54:24Det mest användbara i mitt tycke är dock att man nu kan använda ‘+’ i stället för ‘||’ när man skall slå ihop textsträngar (bilden ovan).

De nya funktionerna är bland annat ‘attribute()’ och $currentfeature.

Visa/dölj objektklasser separat

Det går nu att tända och släcka individuella objektklasser i uppdelade lager.

Screenshot from 2014-11-02 15:03:22Väldigt smidigt om man som jag här ovan har en ‘ELSE’ för att fånga upp oklassade objekt.

Det man tidigare fick göra ett lagerurval för att uppnå kan nu vara så enkelt som ett litet ‘klick’.

Tändning och släckning av klasser fungerar med de flesta typer av indelning och det går att utföra den även direkt i lagerlistan…

Lagerlistan

Här har det skett en hel del ändringar, utöver möjligheten att visa/dölja individuella lagerklasser.

Screenshot from 2014-11-02 15:09:33Det har tillkommit lite nya knappar i lagerlistan, varav den mest användbara för mig är filtret för att endast ta med objektklasser som faktiskt ritas ut i kartan.

Samma filter finns för utskrifter så nu behöver man inte förvirra användare av kartor med symboler som inte används.

Dölj objekt från utskrift

Detta innebär att man exempelvis kan ha en hjälptext i sin utskriftslayout, som inte tas med i exporter eller utskrifter.

Screenshot from 2014-11-02 15:23:18Om man annars har en färdig layout där man inte alltid vill ha med allting på utskrifterna, så kan funktionen också vara bra att ha. Om jag fick önska så hade jag gärna sett en liten markering på de objekt som hanteras på detta sätt, så det blir tydligt direkt i layouten. Kanske ett litet spöke, halvtransparent i ett hörn.

Tomma ramar

Det går att ställa in om sidor med tomma HTML- eller tabellramar skall skrivas ut med en kryssruta.

Screenshot from 2014-11-02 15:29:39Detta blir kanske framför allt användbart om man skapar kartböcker (Atlas). Om kartan är en mycket liten del av utskriften och huvuddelen består av generell information hämtad från en kopplad webbsida, så är det kanske onödigt att skriva ut sidor där denna koppling saknas…

En varning dock! Detta kan vara en källa till irritation om du råkar ha en tom HTML-ram på sidan med denna funktion aktiverad. Det vore nog bra med en varning till användaren om en sida inte exporterats, eller skrivits ut på grund av detta. Det kan även vara ett kul bus för att driva med någon…

Element i utskriften

Det finns en lista med alla element som ingår i utskriftslayouten.

Screenshot from 2014-11-02 15:35:38Här går det att dölja/visa eller låsa olika element. Med ett dubbelklick så kan man byta namn på elementet och det går att arrangera om ritordningen genom att dra-och-släppa raderna i den ordning man önskar.

Om du inte får något resultat av utskrifter eller exporter så kan det vara bra att kontrollera här så att det inte finns en tom HTML-ram som blockerar detta (se förra avsnittet).

Linjer och pilar i utskrifter

Kortfattat så erbjuds mer kontroll av dessa och därmed blir valmöjligheterna så många fler.

Screenshot from 2014-11-02 15:43:35Med SVG alternativet så finns det ingen begränsning på vad som går att göra i pilväg, så länge du kan rita egna SVG-pilar.

Datadefinierad åsidosättning i utskrifter

Många egenskaper kan nu kopplas till dataegenskaper. Detta inkluderar exempelvis rotation, position och genomskinlighet. Hmm, går det att ha transparenta objekt i utskriftslayouten i ESRI ArcGIS? Det måste jag kontrollera, för det är ju hur användbart som helst när man skall finjustera en kartprodukt.

Bilder från URL

De bilder man vill ha med i utskrifterna behöver inte längre ha en lokal sökväg utan kan anges med exempelvis http-adresser.

Tabeller i utskrifter

Man har nu mycket större kontroll över hur tabeller visas i utskrifter.

Screenshot from 2014-11-02 16:07:55Man kan onekligen göra mycket mera med tabeller nu. Exempelvis så kan man låta en tabell flyta ut i flera tabellramar, eller i förväg bestämma hur breda kolumner skall vara så att dessa inte råkar täcka över något som är viktigt.

Utskrifter – mera…

Jag var inne på pilar tidigare och vill du att dessa skall vara horisontella, vertikala eller 45 grader så skall du hålla shift nedtryckt medan du ritar. Shift och alt kan användas för andra objekt också, för att exempelvis få dem att ritas ut expanderande från ett angivet centrum, i stället för ett hörn.

Screenshot from 2014-11-02 16:15:07Det går nu även att bestämma sekundärfärg för skalor (äntligen). Känner man för lite polkagris så är det nu fullt möjligt.

Objekt kan även flyttas en pixel åt gången genom att hålla Alt nedtryckt medan man använder piltangenterna.

Fästtolerans i utskrifter

Dessa anges nu i pixlar.

Screenshot from 2014-11-02 16:19:05Det blir därför enklare att hantera fästning (snapping) när man zoomar i layouten.

Många översiktskartor

Ja eller mer korrekt, en översiktskarta kan ha många markerade detaljkartor.

Screenshot from 2014-11-02 16:25:03Även detta är en av mina favoriter bland nyheterna i QGIS 2.6. I bilden ovan har jag ändrat färg på markering och ramar så att det skall bli lättare att identifiera vilken karta som finns var. Om man inte gillar de halvtransparenta färgblocken, så går det naturligtvis att välja polygoner med endast en outline också.

HTML ramar

Det går nu att manuellt ange HTML kod i HTML-ramar.

Screenshot from 2014-11-02 16:36:53Det går även att bygga uttryck för att skapa dynamiska HTML-källor. Om man vill kan man använda speciella QGIS uttryck direkt i koden genom att exempelvis skapa uttryck. I bilden ovan finns ett uttryck för att skriva ut det aktuella året.

Flera koordinatnät på kartan

Min absoluta favorit av nyheter är kanske inte oväntat möjligheten att ha massor med rutnät baserade på olika koordinatnät på en och samma karta.

Screenshot from 2014-11-02 16:48:36Riktigt i mål är man dock inte än då jag fortfarande väntar på att kunna förenkla utskrivna koordinater så att det går att få bort såväl en del nollor som onödiga siffror i vänsterkant.

Detta är på väg, men det krävs att ett antal andra problem elimineras först så ha tålamod. Vill du inte vänta så länge så kan du kontakta QGIS projektet och gå in som sponsor för denna funktion och därmed skynda på arbetet.

Hämta verktyg online

Det går nu att ansluta till onlinebibliotek med olika skript direkt från QGIS.

Screenshot from 2014-11-02 16:57:01Detta bibliotek kommer att uppdateras successivt av användarna själva. Hanteringen verkar vara ungefär som det fungerar för insticksprogram.

Ny modellbyggare

Modellbyggaren är helt omgjord, men den nya är dock bakåtkompatibel.

Screenshot from 2014-11-02 17:04:10Modeller och skript tidigare gör QGIS väldigt anpassningsbart för speciella behov. Det finns lite beroenden som man måste ta hänsyn till ibland, eftersom en del skript kräver att olika tillägg är installerade och aktiverade, men på det hela taget så finns det mycket tid att vinna om man gång på gång utför liknande uppgifter.

Syntax-tolk

Det syntes i en bild tidigare, där html-kod förekom, att QGIS numera hjälper dig att hålla reda på kod med hjälp av exempelvis färger och textstilar.

Screenshot from 2014-11-02 17:11:15Det finns även stöd för exempelvis Python och då kan man även få pop-up hjälp medan man skriver koden.

Färghantering

Detta är också en av de trevligare uppdateringarna.

Screenshot from 2014-11-02 17:16:57Det går nu att välja färger på en väldig massa olika sätt. Speciellt bra tycker jag att det är att man kan välja att fånga färg från valfri del av skärmbilden, alltså inte bara QGIS. Har man exempelvis en bild eller ett dokument och man vill matcha färgerna i kartan till detta så går det nu alldeles utmärkt.

Man kan även skapa egna paletter där färgerna namnges såväl i projekt som programmet som sådant. Dessa paletter kan självklart sparas som fil och öppnas i någon annans QGIS. Det finns även en ny mycket trevlig färgväljare med en snabbmeny där bland annat senast använda färger listas.

Screenshot from 2014-11-02 17:27:47Eventuella projekt, eller programpaletter kommer att visas här också. Mycket trevligt!

Välj objekt

Det som tidigare var två knappar har blivit en.

Screenshot from 2014-11-02 17:31:10När du skall välja objekt i kartan så kan du göra det med klick, eller klick-dra en fyrkant. Det är samma verktyg som utför båda delar. Smart!

Lägg till i kartan som standard

Många processer skapar nya lager i QGIS. Som standard så kommer dessa numera att läggas till i din lagerlista.

Screenshot from 2014-11-02 17:34:38Det som tidigare var ett val som behövde utföras, är nu standard. Om du inte vill lägga till det nya lagret till kartan, så får du avmarkera alternativet i den aktuella dialogen.

Stora ikoner

Tjockfingrar? Inga problem!

Screenshot from 2014-11-02 17:37:48Det finns nu stöd för onödigt stora ikoner i QGIS. Framför allt användbart om man använder pekskärm. Som synes i bilden så är det inte alla ikoner som per automatik blir större. Knapparna blir det, men om det saknas ikoner i paketen för den inställda storleken så används standard.

Identifiera

Om man använder höger musknapp med identifieraverktyget så får man upp en ny meny.

Screenshot from 2014-11-02 17:45:17I stället för att få upp alla träffar för det markerade lagret så får man upp en lista med alla identifieringsbara lagerträffar. Det går fortfarande att ‘Identifiera alla’, men man kan redan här reducera urvalet till något mera hanterbart.

Hoppsan! Här dyker min ikon som jag saknade tidigare upp. Om det finns ett kommando kopplat till lagret så kan man nämligen välja att köra det i stället för att ‘Identifiera’.

Några steg i menyn i bilden försvinner om man högerklickar på ett ensamt objekt, men principen är den samma.

Det ‘nya’ identifieraverktyget hamnar också på min favoritlista över nyheter i QGIS 2.6.

Sammanfattning

Pust! Det var ett av de längre inläggen jag gjort, så det får leva några dagar innan det blir något nytt på bloggen.

Efter att upplevt det som att man tonat ned förväntningarna något, speciellt när det gäller nya funktioner, så är det här en fantastisk uppdatering.

Det kanske inte är så spektakulära nyheter, till synes. Men den funktionalitet dessa tillför är oerhört uppskattade.

Om ni har någon i närheten som bidragit till att göra QGIS 2.6 till den imponerande programvara den är, ge den en stor kram från mig!

Favoriter

Det blir sex stycken favoriter som hamnar på min lista över nyheter.

 1. Flera koordinatnät på utskrifter
 2. Färghanteringen
 3. Använd bara valda data vid Sammanslagning
 4. Virtuella fält i tabeller
 5. Identifieraverktygets högerklicksmeny
 6. Visa/dölj objektklasser separat

Vilka är dina favoriter?

Annonser

Taggar:

2 responses to “QGIS 2.6 i praktiken”

 1. Riccardo says :

  Hi klas,
  Thank you for this great overview. This is damn much functionality for a release. I didn’t see this increase from 2.2 to 2.4

Trackbacks / Pingbacks

 1. Digital Geography - 3 november, 2014

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: