ArcGIS -> QGIS

Att byta från ArcGIS till QGIS är inte ett beslut man skall bagatellisera. I det här inlägget så kommer jag inte att komma med svar eller rekommendationer på om du eller din organisation skall ta detta steg.

Jag kommer dock att peka på en del saker man måste överväga, även om detta inte på några sätt är heltäckande, då varje tillämpning har sina speciella förutsättningar.

Jag kommer även att hänvisa till några källor där man jämför de båda programmen och beskrivningar/erfarenheter från de som faktiskt gjort motsvarande byten.

1. Skälet

Det naturliga skälet att byta kan man tro är kostnader. ArcGIS kostar en del för licensen medan QGIS är gratis. Du får sedan faktiskt betala för professionell support oavsett om du använder ArcGIS eller QGIS, så där är det ingen större skillnad. Att göra ett byte innebär dock att ganska mycket måste göras om och en bra support är nödvändig för att ett byte skall fungera smidigt. I ett planerat byte så måste man även planera för mer eller mindre omfattande utbildning av användare och egen supportpersonal.

Det behöver dock inte vara kostnader för GIS programmet som drar igång ett byte av mjukvara. I en serie artiklar (länk till del fyra med länkar till de inledande tre) så redogör en konsult hur han hjälpt ett litet skogsföretag i USA att genomföra just ett sådant byte. Skälet var att de data företaget använde, började bli svåra att hantera i shapefiler, och därför så skapades en PostGIS databas för alla data. Från denna lyfte man sedan ut shape för att skapa kartor i ArcGIS, men någon direkt redigering var inte möjlig med den uppsättning ArcGIS klienter man hade, och det fanns inte ekonomiskt utrymme för att investera i fler ESRI produkter. I artikelserien beskrivs hur företagets mallar, symboler och dynamiska utskriftslayouter arbetades om och implementerades med QGIS.

Ett skäl för mig att i alla fall inte begränsa mig till ArcGIS är interoperabilitet. ESRI gör väldigt mycket bra och det är smidigt med en helhetslösning, men vill man kliva utanför ramarna så får man problem.

När man börjar titta på skäl till att byta så måste man även göra lite probleminventering. Det finns en hel del funktioner i ArcGIS som QGIS inte kan ersätta, ännu…

Man får heller inte glömma att användarna är den viktigaste resursen många företag har och att byta ut en omtyckt programvara enbart av kostnadsskäl kan bli väldigt dyrt!

2. Funktioner

Det är helt nödvändigt att inventera vad man använder för funktioner i ArcGIS, för att sedan kontrollera om dessa är möjliga att utföra i QGIS. Svaret kan i många fall vara ”nej” eller ”inte på samma sätt”. Då är det på sin plats att undersöka om det finns ”plug-in” eller andra OpenSource program som kan täcka upp för en sådan brist. Säga vad man vill om ArcGIS men det är en ganska heltäckande programsvit och all funktionalitet är inte tillgänglig i QGIS.

Även det omvända är sant. Det finns funktionalitet i QGIS som inte är tillgänglig i ArcGIS. Det kan vara på sin plats att även titta närmare på detta för att se om QGIS kan erbjuda möjligheter som inte finns för närvarande.

Det allra mesta går trots allt att utföra i QGIS, men ett problem kan vara att man måste göra det på ett annat sätt, vilket leder till krav på utbildning och ytterligare förändringar.

Viktiga saker (om det är det här du är ute efter) som saknas i QGIS är exempelvis 3D visualisering! Nåja det finns en QGIS Globe, men den behöver utvecklas ganska mycket för att ens komma i närheten. Det går sedan att visualisera i 3D via plug-in, men ArcGIS är betydligt mycket kraftfullare med exempelvis möjlighet att redigera data i 3D.

3. Kostnader

Även om QGIS är gratis så finns det kostnader man måste ha med i beräkningen. Oavsett vilken större programvara man byter ut så måste man räkna med kostnader för inte minst utbildning.

Har man större mängder data så måste man även titta på vilka kostnader man kan få för att dessa data skall kunna användas med det nya programmet. Även mallar, projekt- och symbolfiler måste göras om (se länk till artiklar ovan).

Kortsiktigt så är sällan en IT-satsning en god ekonomisk investering, men om man överväger även långsiktiga kostnader så kan man ganska snart hitta en tidpunkt där det kommer att ha lönat sig att byta.

Om man räknar med stora besparingar, samtidigt som man inte är helt nöjd med funktionaliteten, så kan man dessutom gå in och sponsra utvecklingen av just den efterfrågade funktionaliteten. Detta är en av de stora fördelarna med ett Open Source projekt.

Det kan vara så att kostnader är den avgörande faktorn och att inga andra skäl spelar någon roll. Det är då än viktigare att försöka sätta ett pris på de funktioner som man kommer att sakna (om några) vid ett byte. För den som räknar pengar förstår inget annat!

4. Erfarenheter

Om man överväger ett byte så skulle jag rekommendera att ta reda på mera. Det finns de som gjort den här typen av byten och det finns de (som Kristianstads kommun) som använder QGIS i all sin GIS verksamhet sedan en längre tid. Här finns massor med erfarenhet att suga åt sig och jag föreslår att man börjar med Google. Ett litet tips dock: Kontrollera datumet på artiklarna! Det kan vara äldre artiklar som inte ger en aktuell bild av exempelvis funktionalitet då det händer mycket, och det snabbt, i GIS världen.

Några länkar till jämförelser och artiklar (utan att ha granskat kvalitén i innehållet i detalj):

http://www.xyht.com/spatial-itgis/qgis-v-arcgis/

http://dragons8mycat.com/2015/03/qgis-v-arcgis-the-rematch/

http://www.quora.com/How-does-ESRI-ArcGIS-proprietary-compare-with-Quantum-GIS-QGIS-open-source

http://gisgeography.com/qgis-arcgis-differences/

http://boundlessgeo.com/2014/10/qgis-compared-p1-visualization/ (del ett av fyra)

Jag håller inte med om allt som beskrivs som för och nackdelar med de båda programmen, det är därför man måste läsa på mycket om man inte själv sätter sig ner och provar och försöker (vilket inte är så lätt). Däremot så belyser artiklarna sammantaget ganska heltäckande inom vilka områden programmen skiljer sig åt till fördel för det ena eller det andra. Kontrollera även om det finns kommentarer till artiklarna, där det inte bara förekommer bittra synpunkter som saknar värde, utan även en hel del synpunkter som pekar på brister i artiklarna eller områden som inte berörts.

Slutsatser

Skall man då byta från ArcGIS till QGIS? Ja det svaret kommer du inte få av mig!

Om du bara överväger ett byte så är det dock dumt att inte ens lägga lite tid på att undersöka förutsättningarna. Det är ju trots allt ganska stora kostnader det handlar om.

Om en inledande eftersökning resulterar i att man kommer fram till att det kan vara lönsamt (eller av andra skäl) att byta så skulle jag rekommendera att man startar ett formellt projekt för att i detalj undersöka förutsättningarna. Om man inte har nödvändig kunskap eller resurser så kan det löna sig att ta in extern hjälp också. Har man frågor så kan dock ett första steg vara att använda olika forum som http://gis.stackexchange.com/, där man inte bara kan ställa frågor om QGIS…

Glöm sedan inte heller att det finns fler GIS program. Du kanske sitter med MapInfo och funderar på ett byte, eller så kanske MapInfo är alternativet till ArcMap? Oavsett vilket så kan mycket av det jag beskriver här vara tillämpbart.

Hur skulle jag då personligen vilja hantera QGIS? Jag skulle nog vilja introducera QGIS som ett alternativ parallellt med ArcGIS. Skapa en användargrupp som kan diskutera möjligheter och problem över en längre tid och att de själva kan komma fram till vad som fungerar bättre eller sämre i de olika programmen. Varva med att erbjuda en del utbildning och professionell support. Efter en längre tid så kan man sedan lyfta frågan om det är möjligt att reducera antalet ArcGIS licenser, och i så fall i vilken omfattning. Jag skulle i första hand inte presentera QGIS som ett billigare alternativ, utan en möjlighet att göra olika saker bättre eller effektivare, sedan får tiden utvisa vad som är bäst.

Annonser

Taggar:,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: