Etikettarkiv | Drönare

UAV, UAS, ”Drönare”, RPAS…

Kärt barn har många namn, och obemannade flygande farkoster har formligen exploderat på marknaden de senaste året/åren. Långt ifrån alla har en ”geo” inriktning, men det är åtskilliga inom denna kategori ändå att välja bland.

Först och främst begreppen i rubriken. UAV är helt enkelt ”Unmanned Aerial Vehicle” och UAS ”Unmanned Aerial System”. ”Drönare” är framför allt ett begrepp som blivit vanligt i svensk media och fått fäste där. Personligen så tycker jag att ”drönare” låter nedsättande och ett sätt för media att använda maktspråk för att tala om USA attacker i olika länder i negativa termer utan att ge avkall på sin objektivitet… Men det var inte det artikeln skulle handla om så låt det vara en personlig reflektion, så går vi vidare. RPAS står för ”Remotely Piloted Aircraft System” och kanske i betydelse passar bättre in på de farkoster som flygs i Jemen, Pakistan, Afghanistan med flera länder av besättningar som sitter i containrar i USA. För de farkoster som framför allt används för flygfotografering så är det ”UAS” som klingar bäst i mina öron och det är även det begrepp som Transportstyrelsen valt att använda. Om man väljer att kalla det för en eller ett UAS beror väl på om man menar själva flygfarkosten (en UAS) eller hela systemet (ett UAS).

När man överväger att anskaffa en UAS så måste man först och främst klara ut vad den skall användas till. Det avgör nämligen vilka tillstånd som krävs, för luftrummet är något man inte får använda sig av hur som helst.

Hobby

Om det är som hobby, sport, tävling eller rekreation så kan luftfarkosten i princip se ut hur som helst och vara hur stor som helst. Generellt så gäller dock att man skall vara medlem i en modellflygklubb och följa deras regler och anvisningar.

Så fort man lägger på ett ekonomiskt intresse eller använder sig av farkosten kommersiellt så krävs det tillstånd. De områden som kräver tillstånd listas av Transportstyrelsen:

  • utprovning eller forskning
  • kommersiella ändamål, alltså all sorts verksamhet där ersättning erhålls för utfört arbete
  • uppdragsflygning och liknande som inte är att betrakta som nöje eller rekreation
  • att flygas utom synhåll för piloten.

Systemen delas in i olika klasser och dessa är:

Klass 1a

Dessa har en startvikt under 1,5 kilo.

Klass 1b

Dessa väger mellan 1,5 och 7 kilo.

Klass 2

Här kan farkosten väga över 7 kilo, men till skillnad från klass 3 så skall denna (precis som klass 1) endast flygas inom synhåll från piloten.

Klass 3

Detta är oavsett vikt farkoster som flygs utom synhåll för piloten på marken.

Det finns mer detaljer kring de olika klasserna men ovan redovisas de huvudsakliga skillnaderna.

Begreppet pilot är dessutom lite luddigt, men det behöver inte betyda att man i varje sekund kontrollerar och styr farkosten. Det finns sannolikt möjlighet att programmera en rutt i förväg och låta farkosten flyga denna rutt autonomt, så länge det finns en ”pilot” som kan ta över om något skulle gå fel eller fara uppstå.

Vill man sedan publicera eller sprida flygbilder så måste man även följa Försvarsmaktens krav enligt lagen om skydd för landskapsinformation. Mer om detta på den här sidan.

Dessutom så måste man följa Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart.

Kostar det något?

Förutom kostnader för UAS så kostar handläggning och tillstånd hos Transportstyrelsen en del. För klass 1 så är handläggningskostnaden 2’100 kr plus en årsavgift på 1’400 kr. För klass 2 så debiteras en timkostnad för handläggningen (max 21’600 kr) och 4’200 kr i årsavgift. För klass 3 finns det inget tak på handläggningskostnaden och årsavgiften är 40’500 kr.

Glöm inte heller att det kan tillkomma kostnader för mjukvara som bearbetar bilderna om man vill skapa heltäckande mosaiker och/eller höjddata.

Kontentan

Rekommendationen blir sammantaget:

  1. Håll dig under 7 kilo i startvikt.
  2. Det är lättare att få tillstånd under 1,5 kilo.
  3. Flyg bara inom synhåll.
  4. Fotografera inget hemligt.

P.S. Om du funderar på en startvikt över 150 kg och planerar serieproduktion, så gäller speciella EU regler…