Tag Archive | Etiketter

Flexibilitet med texter i layout

Etiketter för vektorobjekt i kartan kan stilsättas med enorm frihet. Etiketter i layout erbjuder  inte riktigt lika stora möjligheter.

Men det finns vägar runt begränsningarna om man inte är nöjd med det som erbjuds.

Läs mer…

Annonser

Etiketter under objekt..?

Etiketter används för massor av olika ändamål i ett GIS. Men de ritas alltid ut över alla andra objekt, oavsett om lagret de hör samman med ligger över eller under något annat.

I de flesta fall är detta ok, men om man vill att etiketter skall skrivas ut under andra objekt. Går det i QGIS?

Läs mer…

Det här var krångligt!

Att placera etiketter snyggt i polygoner är en utmaning! Är det inte så många polygoner så kan man justera dem manuellt med etikettverktygen (från QGIS 3.0), men om de är många eller om man vill placera etiketterna lite dynamiskt, så kan det bli svårt.

I detta inlägg tittar jag på alternativen, och med hjälp av kod tar jag mig lite närmare det jag är ute efter.

Läs mer…

Hantera etiketter som ett proffs

Jag såg nyligen en film av Lene Fischer på YouTube om etiketter i QGIS för att göra anpassade ”call outs” (länk).

I detta inlägg tittar jag närmare på hur man kan jobba med anpassade etiketter på olika sätt.

Läs mer…

Koordinatetiketter för SWEREF99TM

QGIS är bra på väldigt mycket, men att skapa professionella kartor med standardiserade koordinatnät för projicerade data, har det varit sämre med.

Ett tag var det omöjligt, men sedan ett antal QGIS versioner så är det möjligt. Inte direkt enkelt, men fullt möjligt. I detta inlägg visar jag hur.

Läs mer…

Regelstyrda Etiketter

En av nyheterna i QGIS 2.12, som detta inlägg handlar om är regelbaserade etiketter.

Tidigare har man i princip kunnat göra detta genom datadefinierade åsidosättningar där man med kod baserat på olika attribut kan koppla exempelvis typsnittsstorlek till olika typer av objekt. Med regelbaserade etiketter blir det dock betydligt enklare. Läs mer…

Djupdykning i QGIS Etiketter

Idag hade jag tänkt titta närmare på etiketter i QGIS. För dig som inte är så hemma i QGIS så kommer det att bli ett betydligt mer omfattande inlägg än vad man först kan tro. Det går nämligen att göra massor för att anpassa och skräddarsy etiketter, så jag kommer att göra vissa avgränsningar:

  1. Jag hoppar över ”placering” då detta är beroende av vilken geometri objektet har. Jag kommer att använda punkter som exempel, fast mina punkter kommer att vara osynliga i bilderna.
  2. Jag hoppar även över ”Rendering” som har mer att göra med när etiketterna skall ritas ut.
  3. Det går att skapa etiketter med uttryck och genom att kombinera olika fält, men detta hoppar jag också över och här kommer det endast att handla om den text som återfinns i ett vanligt textattribut.
  4. För de flesta inställningar så kan man göra datadefinierade åsidosättningar (den lilla ikonen till höger om de flesta fälten och knapparna i inställningarna). Detta kommer jag inte heller att gå igenom i detalj men kortfattat så handlar det om att sätta upp regler för när och på vilket sätt vald inställning skall åsidosättas eller ändras (exempelvis: ”orter med fler än 1000 invånare skall alltid skrivas ut med versaler”).
  5. Jag använder Linux, vilket kan göra att somliga dialogrutor med mera ser annorlunda ut om du använder Windows eller Mac.

Så vill du ha en genomgång på vad du själv kan åstadkomma i QGIS, eller bara är nyfiken på vad QGIS kan göra som ditt nuvarande GIS inte klarar av, läs vidare i detta inlägg. Läs mer…