Tag Archive | GeoNode

QGIS + GeoNode = Sant

Då har det hänt! GeoNode 2.6 har släppts, med QGIS Server som alternativ till GeoServer som back-end.

Hur det fungerar? Ingen aning…

Läs mer…

Annonser

GeoNode och QGIS

Det börjar bli mer och mer tydligt att GeoNode kommer att bli en alldeles utmärkt ”backend” för QGIS i arbetsflödet.

Några exempel tas upp i denna artikel.

Läs mer…

GeoNode

Jag har visat hur man installerar GeoNode tidigare, så är det något du tycker jag missat så kanske det står med i någon av de äldre artiklarna. Här försöker jag vara så direkt på som möjligt.

På Ubuntu Servern så kör man först ett kommando för att lägga till en ppa:

sudo add-apt-repository ppa:geonode/stable

Här visade det sig att det fortfarande inte går att installera på 16.04. I alla fall inte speciellt enkelt. Jag får därför testköra GeoNode på en ny server med Ubuntu 14.04 installerat. Det är en äldre version, men den har fortfarande support i några år till. Jag återkommer till detta mot slutet.

Resten av terminalkommandona för GeoNode lyder:

sudo apt update
sudo apt install geonode

Sedan skall lite användare skapas och lösenord uppdateras. Även serverns IP adress skall uppdateras.

geonode createsuperuser
sudo geonode-updateip 127.0.0.1

IP adressen ovan skall bytas mot serverns faktiska adress, såvida man inte enbart kommer att ansluta till GeoNode lokalt på datorn. Sedan är det bara att surfa in till servern med en webbläsare.

Skärmbild från 2017-04-22 16-49-30.png

Inloggning i portalen gör man med det superanvändarkonto man skapade med kommandona tidigare. Här kan man genom att klicka på sitt användarnamn välja att exempelvis administrera portalen och lägga till nya användare med mera, men även ansluta till den GeoServer som installerats automatiskt.

Nu är det en äldre version av GeoServer, så om du inte raderat GeoServern från igår så går det att jämföra…

Jag lägger faktiskt inte så mycket tid på GeoNode heller just nu. Jag konstaterar bara att GeoNode är en fantastiskt bra portal som ger väldigt mycket på köpet, men tillgänglig version börjar bli lite till åren. Vill man använda ren Open Source och ha en kompetent portal så kan man välja sämre än att installera GeoNode.

Om man då vill testa en nyare version av GeoNode? Då kan man använda 16.04 men ange:

sudo add-apt-repository ppa:geonode/testing

De övriga kommandona är exakt de samma.

Skärmbild från 2017-04-22 17-09-40.png

Gränssnittet är nytt, men man kan känna igen sig i mycket. Inloggning görs på samma sätt som tidigare och genom att klicka på användarnamnet så kommer man åt adminstrationen och GeoServer. Det är en nyare version av GeoServer, men ändå ”gammal” (2.9) jämfört med vad man får om man installerar GeoServer direkt.

Avslutning

Att ”bara” installera GeoServer, eller som här GeoNode, är inte speciellt svårt. Det går att använda systemen i princip direkt efter installation även om man absolut bör fixa säkerheten i GeoServer först (görs i gränssnittet för GeoServer). Om man väljer att använda portalen GeoNode så går det att klä på den en hiskelig massa stilar och anpassningar för att göra den helt egen. Instruktioner för detta finns på http://geonode.org.

Vill man då inte göra jobbet själv, eller tycker att det är krångligt. Då finns det hjälp att få.

I morgon så tänkte jag åter igen kika på Open Geo Suite, vilket är gratisversionen av Boundless Suite. Om man tecknar avtal med Boundless så får man förutom den absolut senaste versionen av deras svit även support med det mesta (lite beroende på vad man väljer att betala).

GeoNode

Igår testade jag OpenGeo Suite från Boundless, vilket var väldigt enkelt att få igång, så idag tänkte jag testa GeoNode för att se vilka större skillnader man stöter på med den här installationen. Läs mer…

GeoNode ”FTW”

För ett litet tag sedan så hade jag en artikel med uppdateringar av Boundless OpenGeo Suite, där jag gav ganska mycket beröm till samlingen servertjänster som ger tillgång till massor av GIS-funktionalitet för såväl desktopanvändare som webbtjänster. Jag avslutade med att nämna att OpenGeo Suite kombinerat med GeoNode kan vara den optimala Open Source lösningen för allt Server GEO.

Nu när det snart är dags för en ny GeoNode version (kanske redan släppts när du läser detta) så tänkte jag testa en GeoNode installation på samma sätt som OpenGeo Suite tidigare. Mot slutet så blir det en sammanfattning och ett utlåtande, som sannolikt är positivt även i det här fallet. Läs mer…

GeoNode 2.4

Då finns så GeoNode 2.4 i skarp version för nedladdning.

sudo add-apt-repository ppa:geonode/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install geonode
sudo geonode-updateip 127.0.0.1
geonode createsuperuser

Allt installeras på en (engelsk) installation av Ubuntu Server 14.04 LTS och IP adressen ovan byts mot den faktiska.

Skärmbild från 2015-11-21 10:18:15Det är inte svårare att skapa grunden för en geo-portal för framför allt intern användning inom en organisation.

Du behöver som jag nämnt tidigare se över en del inställningar, så som rättigheter i PostGIS/PostgreSQL och säkerhet i GeoServer innan systemet tas i full drift, men på http://geonode.org så finns väldigt bra instruktioner för bland annat detta och jag har även många tidiga artiklar om GeoNode.

Vill du använda GeoNode för att publicera kartor i en befintlig webb-portal så är det inte heller särskilt krångligt, men lite krångligare blir det om du vill anpassa portalen och göra den helt egen. Även för detta finns det instruktioner på geonode.org. Detta blir aktuellt inte minst om du vill skapa en publik geoportal på Internet.

Några exempel på portaler som är byggda på GeoNode:

FN World Food Programme
MapStory

Vad kan jag göra

Varför gillar jag GeoNode? För denna artikel så har jag:

  1. Installerat Ubuntu Server 14.04
  2. Installerat GeoNode (kommandon ovan)
  3. Loggat in på portalen och klickat på ”Kartor” och ”Skapa en ny karta”
  4. Panorerat och zoomat, klickat på ”Export Map”
  5. Klistrat in genererad kod (HTML en rad).

Skärmbild från 2015-11-21 10:36:34

I kartan går det att växla mellan olika grundkartor, skriva ut, mäta, med mera. Det går till och med att växla till 3D (om man har Windows eller Mac).

Jag har svårt att se hur det kan bli enklare att lägga till en karta på en befintlig hemsida.

GeoNode fungerar utmärkt med befintliga GIS strukturer då den är helt fristående. ArcGIS eller QGIS spelar ingen roll. Om du däremot vill så kan du integrera såväl PostGIS databasen och GeoServer med din befintliga QGIS infrastruktur inte minst med tillägget ”GeoServer Explorer” som snart släpps officiellt.

Meranvändning

GeoNode är främst en geoportal, men kan även hantera dokument i många olika format.

Skärmbild från 2015-11-21 11:00:02.png

Det går att ladda upp och sätta attribut på massor av filer, vilket gör dessa sökbara och möjliga att länka till och från kors och tvärs i portalen. GeoNode blir därmed även en Document Management Server (DMS) som på många sätt kan hantera dokument minst lika bra som exempelvis Microsoft SharePoint.

GeoNode 2.4 RC1

Det finns ingen ursäkt längre för exempelvis våra kommuner att inte publicera öppna kommundata som lager och som karttjänster på kommunens hemsida!

Det har tagit lite tid, men nu är det en ny release av GeoNode på gång.

Jag har berört GeoNode flera gånger tidigare, dock inte väldigt uttömmande, men det kan vara på sin plats att redogöra lite för vad GeoNode är.

GeoNode är en geodataportal som är framtagen för utveckling av webbaserade karttjänster. Det ingår en massa OGC ”godsaker” när man installerar som:

  • PostGIS – geodatabas
  • GeoServer – publicera OGC tjänster
  • pyswc – metadatakatalog
  • Open Layers – skapa webbkartor
  • GeoExt – mer avancerade GIS-tjänster för Open Layers

Dessutom följer det med massor av pythonstöd för hantering av geodata i skript etc.

GeoNode använder JavaScript och DJANGO vilket bland annat gör det möjligt att relativt smidigt bygga eller integrera ”appar” i portalen.

Bootstrap och JQuery används också för att skapa ett modernt och responsivt gränssnitt.

Installation

Det är faktiskt exakt så enkelt att installera som det står på http://geonode.org. Se till att ha en Ubuntu Server 14.04 uppe och skriv in:

sudo add-apt-repository ppa:geonode/testing
sudo apt-get update
sudo apt-get install geonode
geonode createsuperuser
sudo geonode-updateip 127.0.0.1

På sista raden så byter du ut ”127.0.0.1” till serverns IP-adress.

Det går att installera på OS X och Windows också, men då får man läsa lite mer installationsanvisningar på hemsidan, men varför skulle man inte vilja använda Linux?

Om man inte vill göra mängder av anpassningar av funktion och gränssnitt, så är det sedan bara att öppna en webbläsare och peka på servern:

Skärmbild från 2015-10-24 11:34:41Det går att logga in med den skapade superanvändaren och sedan lägga upp fler vanliga användare.

Skärmbild från 2015-10-24 11:37:32Du kommer åt admin-gränssnittet genom att klicka på din avatar när du är inloggad. Som framgår av bilden ovan så går det inte att använda svenska tecken i användarnamn, men gränssnittet för administration är formulärbaserat och faktiskt ganska simpelt att förstå och komma igång med.

Ladda upp data och skapa kartor

Skärmbild från 2015-10-24 11:42:54För användare så är det lika simpelt (fast lite snyggare) att ladda upp data och skapa lager och kartor baserade på dessa data.

Skärmbild från 2015-10-24 12:06:18Man behöver lite vana vid miljön, men det är egentligen barnsligt enkelt att hantera lager och skapa webbkartor med GeoNode. Med GeoExt så genererar man en kod som man kan bädda in på valfri hemsida som kan hantera taggen <iframe>.

Oavsett om du använder QGIS, ArcGIS, GeoMedia, Infographics eller vad nu ditt GIS heter så kan du nu ladda upp lager och publicera dessa i en anpassad webbkarta! Det finns ingen ursäkt längre för exempelvis våra kommuner att inte publicera öppna kommundata som lager och som karttjänster på kommunens hemsida! En instruktion för hur du ansluter GeoNode till ArcGIS, QGIS och Google Earth finns på hemsidan (länk).

Extra finesser

Så här långt så har det inte spelat någon roll hur den befintliga GIS miljön ser ut för att använda GeoNode, då all hantering sköts internt i servern. Alla data laddas upp via webbgränssnitt och publiceras med stöd av formulär och länkar.

Vill, och kan man så finns det dock en hel del muskler under skalet på GeoNode. PostGIS är exempelvis en perfekt bas för lagring och bearbetning av geodata, förutsatt att det GIS-program man använder stödjer PostGIS. GeoNode är inte riktigt byggt för att hanteras såhär, men det går.

Det går dessutom att använda WMS/WFS tjänster (m.fl.) från GeoServer direkt i GIS program, som då stödjer anslutning av dessa (vilket de flesta gör). Det är detta som är den rekommenderade metoden för att hantera data bakom webbgränssnittet, vilket blir väldigt enkelt med exempelvis QGIS och tillägget OpenGeo Explorer.

När man väl fixat allt detta så kan man exempelvis använda OpenGeo Explorer i QGIS för att hantera det mesta när det gäller geodata på servern. Där finns exempelvis möjlighet till direkt koppling till samtliga större komponenter på servern (PostGIS, GeoServer, stilar, GeoNode).

Skärmbild från 2015-10-24 13:27:09Om man har lokala data i exempelvis shape-format i QGIS så är det inte svårare än att högerklicka och välja ”Publish to GeoServer…”, så är det klart (det fungerar inte med svenska tecken i sökvägen).

Skärmbild från 2015-10-24 13:36:17Ett nytt högerklick från GeoServerkatalogen borde sedan publicera till GeoNode, men jag får bara fel. Däremot så kommer nedanstående kommando på servern att uppdatera lagret så att det går att komma åt i servern.

sudo geonode updatelayers

Vill man skräddarsy och anpassa utseendet på portalen så får man också göra lite justeringar på servern, men här går det att gena lite genom att exempelvis använda färdiga css filer för Bootstrap från Internet.

Synpunkter

GeoNode imponerar verkligen och om det som sagt inte finns ett omedelbart behov av komplett integration med befintlig GIS-infrastruktur, så tar det inte många minuter att ha en portaltjänst uppe för exempelvis publicering av öppna geodatatjänster.

Som vanligt så behöver man göra en del justeringar innan man tar ett system i drift, inte minst med alla säkerhetsaspekter och man behöver tänka igenom vad man vill göra och vilka restriktioner man vill lägga på hanteringen av data. Det finns dock väldigt bra instruktioner för allt detta på hemsidan (länk).

Det finns ett ganska ordentligt språkstöd i GeoNode och svenska är ett av de valbara språk man kan använda. Det är dock inte en helt klockren översättning överallt, men som vanligt med öppen källkod så kan man engagera sig och fixa det själv om man har synpunkter. Det går säkert även att hitta någon som är beredd att göra det åt dig mot betalning.