Tag Archive | GeoNode

QGIS Server + GeoNode

Detta inlägg är en uppdatering av flera tidigare inlägg om att använda QGIS Server som ”backend” för GeoNode i stället för GeoServer. Läs mer…

Annonser

QGIS + GeoNode = Sant

Då har det hänt! GeoNode 2.6 har släppts, med QGIS Server som alternativ till GeoServer som back-end.

Hur det fungerar? Ingen aning…

Läs mer…

GeoNode och QGIS

Det börjar bli mer och mer tydligt att GeoNode kommer att bli en alldeles utmärkt ”backend” för QGIS i arbetsflödet.

Några exempel tas upp i denna artikel.

Läs mer…

GeoNode

Jag har visat hur man installerar GeoNode tidigare, så är det något du tycker jag missat så kanske det står med i någon av de äldre artiklarna. Här försöker jag vara så direkt på som möjligt.

På Ubuntu Servern så kör man först ett kommando för att lägga till en ppa:

sudo add-apt-repository ppa:geonode/stable

Här visade det sig att det fortfarande inte går att installera på 16.04. I alla fall inte speciellt enkelt. Jag får därför testköra GeoNode på en ny server med Ubuntu 14.04 installerat. Det är en äldre version, men den har fortfarande support i några år till. Jag återkommer till detta mot slutet.

Resten av terminalkommandona för GeoNode lyder:

sudo apt update
sudo apt install geonode

Sedan skall lite användare skapas och lösenord uppdateras. Även serverns IP adress skall uppdateras.

geonode createsuperuser
sudo geonode-updateip 127.0.0.1

IP adressen ovan skall bytas mot serverns faktiska adress, såvida man inte enbart kommer att ansluta till GeoNode lokalt på datorn. Sedan är det bara att surfa in till servern med en webbläsare.

Skärmbild från 2017-04-22 16-49-30.png

Inloggning i portalen gör man med det superanvändarkonto man skapade med kommandona tidigare. Här kan man genom att klicka på sitt användarnamn välja att exempelvis administrera portalen och lägga till nya användare med mera, men även ansluta till den GeoServer som installerats automatiskt.

Nu är det en äldre version av GeoServer, så om du inte raderat GeoServern från igår så går det att jämföra…

Jag lägger faktiskt inte så mycket tid på GeoNode heller just nu. Jag konstaterar bara att GeoNode är en fantastiskt bra portal som ger väldigt mycket på köpet, men tillgänglig version börjar bli lite till åren. Vill man använda ren Open Source och ha en kompetent portal så kan man välja sämre än att installera GeoNode.

Om man då vill testa en nyare version av GeoNode? Då kan man använda 16.04 men ange:

sudo add-apt-repository ppa:geonode/testing

De övriga kommandona är exakt de samma.

Skärmbild från 2017-04-22 17-09-40.png

Gränssnittet är nytt, men man kan känna igen sig i mycket. Inloggning görs på samma sätt som tidigare och genom att klicka på användarnamnet så kommer man åt adminstrationen och GeoServer. Det är en nyare version av GeoServer, men ändå ”gammal” (2.9) jämfört med vad man får om man installerar GeoServer direkt.

Avslutning

Att ”bara” installera GeoServer, eller som här GeoNode, är inte speciellt svårt. Det går att använda systemen i princip direkt efter installation även om man absolut bör fixa säkerheten i GeoServer först (görs i gränssnittet för GeoServer). Om man väljer att använda portalen GeoNode så går det att klä på den en hiskelig massa stilar och anpassningar för att göra den helt egen. Instruktioner för detta finns på http://geonode.org.

Vill man då inte göra jobbet själv, eller tycker att det är krångligt. Då finns det hjälp att få.

I morgon så tänkte jag åter igen kika på Open Geo Suite, vilket är gratisversionen av Boundless Suite. Om man tecknar avtal med Boundless så får man förutom den absolut senaste versionen av deras svit även support med det mesta (lite beroende på vad man väljer att betala).

GeoNode

Igår testade jag OpenGeo Suite från Boundless, vilket var väldigt enkelt att få igång, så idag tänkte jag testa GeoNode för att se vilka större skillnader man stöter på med den här installationen. Läs mer…

GeoNode ”FTW”

För ett litet tag sedan så hade jag en artikel med uppdateringar av Boundless OpenGeo Suite, där jag gav ganska mycket beröm till samlingen servertjänster som ger tillgång till massor av GIS-funktionalitet för såväl desktopanvändare som webbtjänster. Jag avslutade med att nämna att OpenGeo Suite kombinerat med GeoNode kan vara den optimala Open Source lösningen för allt Server GEO.

Nu när det snart är dags för en ny GeoNode version (kanske redan släppts när du läser detta) så tänkte jag testa en GeoNode installation på samma sätt som OpenGeo Suite tidigare. Mot slutet så blir det en sammanfattning och ett utlåtande, som sannolikt är positivt även i det här fallet. Läs mer…

GeoNode 2.4

Då finns så GeoNode 2.4 i skarp version för nedladdning.

sudo add-apt-repository ppa:geonode/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install geonode
sudo geonode-updateip 127.0.0.1
geonode createsuperuser

Allt installeras på en (engelsk) installation av Ubuntu Server 14.04 LTS och IP adressen ovan byts mot den faktiska.

Skärmbild från 2015-11-21 10:18:15Det är inte svårare att skapa grunden för en geo-portal för framför allt intern användning inom en organisation.

Du behöver som jag nämnt tidigare se över en del inställningar, så som rättigheter i PostGIS/PostgreSQL och säkerhet i GeoServer innan systemet tas i full drift, men på http://geonode.org så finns väldigt bra instruktioner för bland annat detta och jag har även många tidiga artiklar om GeoNode.

Vill du använda GeoNode för att publicera kartor i en befintlig webb-portal så är det inte heller särskilt krångligt, men lite krångligare blir det om du vill anpassa portalen och göra den helt egen. Även för detta finns det instruktioner på geonode.org. Detta blir aktuellt inte minst om du vill skapa en publik geoportal på Internet.

Några exempel på portaler som är byggda på GeoNode:

FN World Food Programme
MapStory

Vad kan jag göra

Varför gillar jag GeoNode? För denna artikel så har jag:

  1. Installerat Ubuntu Server 14.04
  2. Installerat GeoNode (kommandon ovan)
  3. Loggat in på portalen och klickat på ”Kartor” och ”Skapa en ny karta”
  4. Panorerat och zoomat, klickat på ”Export Map”
  5. Klistrat in genererad kod (HTML en rad).

Skärmbild från 2015-11-21 10:36:34

I kartan går det att växla mellan olika grundkartor, skriva ut, mäta, med mera. Det går till och med att växla till 3D (om man har Windows eller Mac).

Jag har svårt att se hur det kan bli enklare att lägga till en karta på en befintlig hemsida.

GeoNode fungerar utmärkt med befintliga GIS strukturer då den är helt fristående. ArcGIS eller QGIS spelar ingen roll. Om du däremot vill så kan du integrera såväl PostGIS databasen och GeoServer med din befintliga QGIS infrastruktur inte minst med tillägget ”GeoServer Explorer” som snart släpps officiellt.

Meranvändning

GeoNode är främst en geoportal, men kan även hantera dokument i många olika format.

Skärmbild från 2015-11-21 11:00:02.png

Det går att ladda upp och sätta attribut på massor av filer, vilket gör dessa sökbara och möjliga att länka till och från kors och tvärs i portalen. GeoNode blir därmed även en Document Management Server (DMS) som på många sätt kan hantera dokument minst lika bra som exempelvis Microsoft SharePoint.