Etikettarkiv | georeferera

Georeferera i QGIS

Lantmäteriet har en utmärkt karttjänst för att skapa och skriva ut kartor av olika typ och skala med fördefinierade mallar i A4 format.

Om man inte tycker att de möjligheter som erbjuds för att skriva ut kartorna räcker så kommer här en guide för att läsa in och komplettera data i QGIS.

Licens och vilkor

Tjänsten går att använda för att ta fram kartor för privat bruk, vilket inkluderar metoderna på denna sida. Om man vill använda kartan i sammanhang som inte kan betecknas som privat så kontaktar man Lantmäteriet och kontrollerar vad det är som gäller.

Metoden

Börja med att använda tjänsten för att skapa en pdf-karta.

Screenshot from 2014-08-17 13:30:39

Ladda hem den skapade pdf-kartan och öppna QGIS.

I QGIS så skall insticksprogrammet ”Georefererare GDAL” aktiveras och sedan startar man Georefereraren under menyn ”Raster”.

Det går utmärkt att öppna pdf-kartan direkt i georefereraren genom att klicka på knappen längst till vänster (”Öppna raster”) eller via menyn eller snabbkommando CTRL+O.

Välj SWEREF99TM (EPSG:3006) som koordinatsystem och därmed skall kartan visas i verktyget.

Screenshot from 2014-08-17 13:41:08

Nere till vänster och uppe till höger så finns det koordinater angivna i SWEREF99TM. Gör helt enkelt en markering i hörnet och skriv in koordinaten i dialogfönstret (bild ovan). Upprepa för det andra hörnet.

Om man vill kan man växla till QGIS kartan och se de angivna punkterna som symboler i kartan. Detta kan vara ett bra sätt att kontrollera att man skrivit in koordinaterna rätt.

Eftersom alla steg i hela processen är i samma koordinatsystem så räcker det att ange två punkter, så nu är det bara att ”Börja georeferera” genom att klicka på den gröna triangelknappen, välja i menyn ”Filhantering” eller använda CTRL+G.

Screenshot from 2014-08-17 13:48:58

I dialogen för transformationsinställningar (ovan) så väljer man ”linjär” transformationstyp och anger sökväg för resultatfilen samt ett önskat koordinatsystem. Mer behöver man inte göra men det kan vara lämpligt att välja att läsa in filen i QGIS när allt är klart. Om du inte får upp dialogen så kan du öppna den manuellt via menyn ”Inställningar”.

Screenshot from 2014-08-17 13:53:58

Nu går det att lägga till egna data eller skapa anpassade utskriftslayouter inḱlusive koordinatnät precis som man önskar.

Glöm dock inte att ange källa för varifrån data kommer.

Georeferera i QGIS

I ett tidigare inlägg har jag visat hur man kan georeferera en skannad bild eller rasterbild utan geografisk referens mot exempelvis Open Street Map.

I detta inlägg så använder jag en skannad karta med känt referenssystem, där koordinaterna framgår av kartan.

Vill du georeferera mot andra referenspunkter så kan du följa den tidigare artikeln då processen inte ändrats nämnvärt i QGIS 2.0.

Som demonstration så använder jag en karta jag själv gjort lite snabbt i QGIS med referenssystemet RT90, som det säkert finns en hel del gamla kartor där ute med.

Som tidigare så måste insticksprogrammet ”Georefererare GDAL” aktiveras.

Skärmbild från 2013-10-21 18:28:39

Verktyget startas sedan under menyn ”Raster”. Börja med att öppna den rasterbild som skall georefereras, och välj det koordinatsystem som bilden skall georefereras mot.

Skärmbild från 2013-10-21 18:31:36

I mitt fall är det RT90, som man kan hitta under EPSG 2400. Deprecated betyder att det är ett föråldrat system som inte bör användas.

När bilden öppnas så kan man överväga hur många punkter som skall användas för transformeringen. Nu är RT90 ett ganska rätvinkligt system, så jämfört med SWEREF 99TM så behöver man inte så många. Jag väljer fyra stycken, en i varje hörn, där koordinatlinjerna korsar varandra.

Skärmbild från 2013-10-21 18:38:14

För varje klick så får man ange koordinaten i det valda koordinatsystemet. Tänk på att vara noggrann med vad som är väst och nord, samt att få med alla siffror i koordinaten. Det är inte säkert att alla siffror står angivna vid varje koordinatlinje, men titta i nedre vänstra hörnet så brukar där stå angivet en fullständig koordinat. Det kan även stå i andra hörn. De punkter man anger kommer även att dyka upp som symboler i QGIS så det går att snabbkolla där innan man går vidare.

När alla önskade kontrollpunkter är inmatade så kontrollerar man inställningarna genom att klicka på kugghjulet.

Skärmbild från 2013-10-21 18:45:24

Typ av transformation spelar mindre roll när det är en såhär pass enkel georeferering, men av gammal vana väljer jag polynomisk. För de högre nivåerna av polynomisk så krävs fler kontrollpunkter, men fyra räcker gott för nivå ett.

Eftersom det handlar om att spara om bilden som en ny rasterbild så kan det ha betydelse vilken omsamplingsmetod som väljs. Prova själv och granska detaljerna för att välja beroende på källfilen.

Ut-raster är helt enkelt den rasterfil som skall skapas.

Mål-SRS skulle man kunna tro att det går att välja hur man vill, men jag har sett att det blir det koordinatsystem som man angav tidigare i alla fall. Detta kommer kanske att rättas till så småningom, men det är inga stora problem. Man kan helt enkelt spara om filen i QGIS med ett annat referenssystem om man vill.

PDF alternativen skapar bland annat en enkel rapport som kan vara bra att ha som dokumentation om det är mycket som skall georefereras för att hålla reda på allt. Skriv ut, sätt en signatur på pappret och lämna till chefen.

Om det finns mycket svart i bilden så kan man sätta detta till transparent i målfilen (om nu svart är bakgrundsfärgen). Att läsa in den färdiga filen i QGIS kan vara lämpligt om man vill kontrollera resultatet eller bearbeta filen vidare.

När inställningarna är klara så klickar man på den gröna ”play-knappen” och när det är klart kan man stänga georefereraren och spara kontrollpunkterna om man vill.

Förhoppningsvis så hamnar kartan där den skall vara…

Tips

Om du vill ta bort marginalen runt den skannade bilden så skall du göra det innan du georefererar. Tänk dock på att spara originalfilen eller papperskartan så att det går att säkerställa vilket koordinatsystem som använts samt att det går att utläsa alla koordinater.

Fjärranalys med Opticks

För egen del så var det ett tag sedan jag höll på med enklare fjärranalys, och då var det Erdas Imagine som jag använde.

Nu finns det även Open Source alternativ som skall vara användbara när man vill bearbeta och analysera framför allt stora satellitbilder.

Jag har tittat lite på Opticks som finns för alla de vanliga operativsystemen.

Skärmbild från 2013-03-23 14:14:07Jag kan direkt säga att det var lite för länge sedan för att detta skall bli ett uttömmande test av programmet, men en liten känsla kan man ändå få.

Det är inga problem att läsa in bilder av olika format, och har man bilder över samma område men tagna med olika sensorer (se bilden ovan) så kan man länka bilderna till varandra så att panorering och zoom i en bild påverkar alla andra.

Att ta fram och ändra histogram för bilderna är också väldigt enkelt.

Det finns massor med funktioner inbyggda eller som plug-in till programmet, men jag är lite intresserad av georeferering så det tänkte jag testa nu.

Börja med att ladda in den rasterbild som skall georefereras. Jag använder en JPG karta från University of Texas. Observera att i Linux så går det inte att öppna filer på sökvägar som innehåller å,ä och ö. Om det är samma problem i OS X eller Windows har jag inte testat.

georef1I sessionsutforskaren så högerklickar man på lagret och väljer att lägga till en ny GCP lista (Ground Control Points).

Eftersom min karta har ett koordinatnät så blir det ganska enkelt att hitta kartpunkter och ange koordinater.

Se till att aktivera ”Geo” menyn genom att högerklicka i verktygsfältet. Klicka sedan på ”GCP Editor” knappen.

Lägg till nya GCP genom att klicka i kartan och redigera sedan Easting och Northing i editorn, glöm inte att ändra UTM zon om det behövs.

Jag lägger till en punkt i varje hörn och en i mitten och sätter koordinaterna till de som finns angivna i rasterkartan.

Georef2När punkterna är inlagda klicka på ”Close” i GCP editorn. Klicka därefter på texten ”Geo” i Geo-verktyget och välj ”Georeference”. Välj GCP och den nyss skapade GCP listan. Ändra vid behov i övriga fält och klicka på ”OK”.

Då skall allt vara klart, dags att testa. Jag exporterar med ”Image Chipping Window” för att klippa bort layouten runtom, men det går bra att välja ”File” ”Export” också. Jag exporterar som GeoTiff och provar att öppna filen i QGIS.

georef3Och där satt den!

Nu skall jag  bara göra om allt igen, för det var naturligtvis inte helt rätt och jag misstänker att kartan har ett annat geodetiskt datum än WGS-84 då den är framställd 1951…

Undrar om det går att ändra i Opticks?

Lycka till!

Georeferera i QGIS

Jag fick nyligen en fråga om georeferering i QGIS, något som jag inte tittat så mycket på så därför tog jag tillfället att undersöka hur det går till. Detta har jag tänkt dela med mig av här.

Jag kommer att använda en gammal Rysk karta som jag hämtat från en geoportal på nätet.

Det kan finnas flera tillvägagångssätt att göra detta så jag beskriver det som fungerar för mig.

Läs mer…