Tag Archive | koordinater

UTM koordinater med uttryck

För att skapa koordinatsiffror för UTM nät (även Sweref99TM) som är anpassade med lämpligt antal siffror så har jag tidigare använt en anpassad pythonfunktion. Nu har jag slutat med det. Det går att skapa ”index” siffror direkt i koordinatuttrycket.

Läs mer…

Annonser

Koordinatkonvertera med QGIS

Att konvertera koordinater går hur bra som helst med QGIS, men man kanske får ta en liten omväg via inbyggda funktioner. Inte svårt, men man behöver ha lite kunskap om hur det fungerar för att tillämpa det.

Det går att göra på andra sätt, men målet med detta inlägg är att det skall vara så enkelt som möjligt för så många användare som möjligt.

Läs mer…

Omvandla koordinater med javaskript

I detta inlägg tänker jag använda javaskript för att göra ett ”enkelt” formulär som översätter koordinater från ett system till ett annat.

Jag skall försöka hålla koden så enkel och ”ren” som möjligt, så att det senare går att inkludera den i andra sammanhang så smidigt som möjligt.

Det skall dock gå att använda formuläret fristående, just för att översätta koordinater ”on the go”. Det skall därför inte krävas några webbservrar eller installationer. En webbläsare är allt som skall behövas, plus lite skriptfiler. Läs mer…

GeomFromText(‘POINT ($east $north)’,3006)

Jag visade i ett tidigare inlägg hur man kan skapa ett enkelt webgränssnitt för att läsa och uppdatera data i en geodatabas (länk).

I denna artikel går jag igenom hur man kan skapa sidor som även lägger till information i geodatabasen från värden i ett formulär. Allt kretsar kring texten i rubriken här ovan.

Läs mer…

Precision i position

När man jobbar med att presentera positioner på en karta så måste man alltid ställa sig frågan i vilken skala skall detta presenteras. Detta styr inte bara valet av bakgrundskarta utan även behovet av att vara noggrann i positionsangivningen.

Exempel: För att symbolisera omsättningen för stora företag i Sverige på en karta så behöver man ju inte känna till exakt vilken adress företagen har, det skall ju visas på en karta över Sverige, så staden eller till och med kommunen blir tillräckligt bra. Om man skall göra samma sak för företag i en tätort, så kanske adressen räcker. Om man däremot skall visa var komunens belysningsstolpar finns så får man välja en riktig koordinat med hög noggrannhet.

Problemet uppstår när man blandar data avsett för olika skalor, då exempelvis omsättningsdata för ett stort företag hamnar mitt på en fotbollsplan, omsättningsdata för ett mindre företag hamnar på parkeringen (precis jämte en lyktstolpe) och så vidare.

Personligen ser jag två vägar att gå, antingen så hittar man ett bra sätt att beskriva ”onoggrannhet” i positionen, eller så ser man till att ange positioner på platser som är representativa i alla skalnivåer. Jag tycker definitivt att det är bättre att vara noggrann med en gång, och om det ser konstigt ut i en större skala så får man justera symbolerna då som ett medvetet val.

Detta är således min uppmaning till alla att försöka ange positioner så noggrannt man kan, även om inte det behövs för den produkt man för tillfället skall ta fram. Då slipper man göra om arbetet nästa gång.