Etikettarkiv | OGC

Vem väger mest?

I förra inlägget presenterade jag Svenska Öppna Data i QGIS, med en lång lista av direkt tillgängliga lager för QGIS. I detta inlägg så tänkte jag här presentera ett av dessa.

tyngdkraftDet handlar om Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och deras tyngdkraftsmätningar. För mig så betyder det så här inledningsvis inte så mycket mer än en massa snygga färger, men man vet aldrig riktigt var man hamnar när man ger sig ut på en resa av den här typen.

WMS tjänsten ger just inte så mycket mer än en massa färger i ett lager. Vad färgerna betyder är inte självklart då det inte finns någon WMS teckenförklaring i tjänsten.

I lageregenskaperna så kan man titta under fliken Metadata och där hitta mer information om lagret.

Tyngdkraftsinformation används bl.a. för att kartlägga malmstyrande strukturer, bergarters utbredning och grundvattenmagasin men också för att lokalisera lämpliga områden för geotermisk energiutvinning. Mätningarna görs idag främst längs väg med bil. I områden med glest vägnät används snöskoter eller helikopter. Tyngdkraftskartan är en s.k. Bougueranomalikarta (ISGN71) där enheten är mGal och den baseras på tyngdkraftsmätningar som utförts av SGU, Lantmäteriet med flera organisationer.

Googlar man lite så går det att hitta ännu lite information, inte minst en teckenförklaring.

teckenforklaring_tyngdkraftNästa fråga för mig blir då: Vad är RG82, och vad är enheten mGal? Med andra ord var väger man mest?

Efter ytterligare lite googlande så står klart att detta inte är ett litet ämne.

paper_tyngdkraftRG82 är det Svenska gravitationssystemet med ”epok 1982”, baserat på en Italiensk motsvarande mätning i norra Europa. Jag får passa på att nämna att mina kunskaper i ämnet är ringa och jag kan därför inte garantera riktigheten i mina ”tolkningar” av det jag hittar.

Bakgrunden till mätningarna blir faktiskt riktigt intressant att läsa om ur ett historiskt perspektiv. Den första tyngdkraftsmätningen i Sverige genomfördes 1741 av Anders Celsius (ja det är den Celsius).

Gal skalan, eller milligal (mGal), är inte en SI enhet och är enligt standardiseringsorganet ”depricated”, d.v.s. av en typ som bör undvikas till förmån för bättre enheter. Nåja, det är inte mitt problem.

Gal definieras som centimeter per sekundkvadrat (cm/s2 att jämföra med ”g” som har enheten m/s2 ). MilliGal är således tusentals Gal eller hundratusental ”g” (typ).

Det är nu min lilla hjärna får problem. Milligal är i storleksordningen 980’000 normalt medan skalan i kartan är runt noll. Någon tydlig förklaring kan jag inte hitta, men jag antar att det är en skala med samma enhet, fast som avvikelse mot ett normalvärde.

Utifrån detta så blir det omöjligt för mig att bestämma var man väger mest baserat på dessa data, då det inte framgår vad resultatet är relaterat till.

Slutsatser

Detta har varit väldigt intressant att undersöka, medan resultatet inte blev vad jag hoppats på. Det är viktigt att inte bländas av ”snygga” data, speciellt nu när data börjar bli väldigt tillgängliga, utan först ta reda på fakta och inte göra antaganden som kan hoppa upp och bita dig i baken senare. Det är inte fel att konstatera att något man ville göra inte är möjligt på det sätt man tänkt, snarare tvärt om. Att avstå att dra slutsatser som kan vara felaktiga är inte bara rätt utan även ett stort ansvar.

Jag kan därför inte svara på vem som väger mest utifrån dessa data, men om jag letar lite till så kanske jag kan hitta data som kan ge mig svar…

Jobba för ditt GIS

Om man arbetar med GIS så kommer man förr eller senare att ställas inför behovet av någon form av servertjänst. Det enkla är naturligtvis att gå till ett företag och köpa tjänsten att sätta upp en server. Ett exempel är ESRI och ArcGIS server, men då jag inte är gjord av pengar så undersöker jag i stället betydligt billigare alternativ.

Läs mer…