Tag Archive | Open Geo Suite

PostGis i Open Geo Suite 4.0

Efter lite testande så verkar inte PostGis vara helt komplett installerat när man kört Open Geo Suite installationen från tidigare i veckan. Det kan vara annorlunda om man kör på Mac eller Windows, men för mig på Ubuntu 12.04 så fungerade det i alla fall inte.

Nåja, det går att fixa.

Först så skall man fixa administratörskontot.

sudo passwd postgres

Skriv in ett nytt UNIX lösenord för användaren postgres.

sudo -s -u postgres psql

Här skall användaren postgres också få nytt lösenord:

\password postgres

Skriv in ett nytt lösenord och avsluta med \q. Det är i praktiken olika användare i UNIX och postgresql, så det kan vara olika lösenord om man vill.

Redigera även filerna /etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf och /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf på samma sätt som tidigare (se tidigare inlägg).

För att det skall gå att skapa spatiala databaser så måste man först skapa en mall i Postgresql.

sudo -u postgres createdb template_postgis
sudo -u postgres psql -d template_postgis -f /usr/share/postgresql/9.3/contrib/postgis-2.0/postgis.sql

Kommandona ovan skapar en ny databas kallad ”template_postgis” och kör ett skript mot denna databas. Med den andra raden ovan som modell så skall även följande skript köras:

  • spatial_ref_sys.sql
  • postgis_comments.sql
  • rtpostgis.sql
  • raster_comments.sql
  • topology.sql
  • topology_comments.sql

Sedan krävs det en omstart av Postgresql.

sudo /etc/init.d/postgresql restart

Koppla upp mot databasen med PgAdminIII och anslut som användaren ”postgres” med det nya lösenordet. Förhoppningsvis så går det bra och det skall nu gå att skapa en ny databas att lagra geodata i.

Det viktiga är att den nya databasen får ett namn (douh!) och att ”template_postgis” används som just ”Template”.

Skärmbild från 2013-11-10 20:11:34

Den nu skapade databasen skall det gå att ansluta till ifrån exempelvis QGIS och OpenGeo Explorer för att ladda upp, redigera och publicera geodata med.

Även om det nu fungerar för mig att skapa och hantera data mot PostGis i QGIS, så vill inte OpenGeo Explorer riktigt vara med när det kommer till PostGis-data. Vi får se om det är tillfälligt, eller om det är jag som gjort något galet…

Annonser

QGIS och Open Geo Suite 4.0

När man installerat Open Geo Suite och tillägget för QGIS (se inlägg från igår) så kan man administrera mycket direkt från QGIS.

Börja med att säkerställa att Open Geo Suite fungerar genom att öppna en webbläsare och gå till ”dashboard” för sviten.

Starta QGIS och klicka på menyn OpenGeo och därefter Explorer. I utforskaren för OpenGeo så markera ”GeoServer catalogs” och klicka på knappen med ett plus.

Skärmbild från 2013-11-10 18:24:48

Döp katalogen och ändra sökvägen (URL) så att det stämmer för din server. Sedan är det bara att klicka på OK.

Med verktyget så går det nu att expandera resurser på GeoServern och exempelvis lägga till lager från denna som WFS lager i QGIS. Markera bara ett lager under ”GeoServer Layers” och klicka på ”Add to current QGIS project”.

Skärmbild från 2013-11-10 18:39:55

Det går att symbolsätta och fixa till texter precis som med vanliga lager, men det häftiga är att det finns en rad till i Open Geo Explorer som heter ”QGIS Project”.

Om man markerar denna rad så får man fram en länk som heter ”Publish…”.

I och med att man klickar på denna länk (och OK på nästa fönster) så publiceras det nya lagret på GeoServern. Observera att lager inte bör heta något med svenska tecken.

Rakt av så försöker tillägget kopiera de stilar som är gjorda i QGIS till lagret, men i ärlighetens namn så fungerar det sådär. Lagerna blir dock synliga direkt, inte bara i Explorer tillägget, utan även i webbgränssnittet för GeoServer eller i GeoExplorer. Genom GeoExplorer så blir det sedan lätt att skapa en webbkarta som kan infogas på en hemsida.

För att ladda upp nya data så måste man dock fixa till lite rättigheter på servern. Detta har jag visat tidigare och får bli en senare fråga. Kortfattat så handlar det om ”postgresql.conf” och ”pg_hba.conf”, samt lösenord för användaren ”postgres”. Alternativet är att installera Samba och skapa en ”file share” dit det går att ladda upp shapefiler, men även detta har jag visat i tidigare inlägg.

[EDIT]

Sedan jag skrev detta så har Boundless officiellt släppt sitt QGIS tillägg, vilket du kan läsa mer om på http://boundlessgeo.com/2013/11/opengeo-suite-and-qgis/. I vilken utsträckning detta påverkar innehållet i artikeln kommer jag att följa upp nästa vecka.

Open Geo Suite 4.0 – Installation

Då var det dags att installera Open Geo Suite 4.0.

Om du kör Windows så är det tyvärr endast en Beta som finns tillgänglig ännu, men för Ubuntu (och OS X) så är det bara att köra.

Instruktioner finns på http://suite.opengeo.org/opengeo-docs/installation/ubuntu/install.html och nedan följer en sammanställning.

sudo su –
wget -qO- http://apt.opengeo.org/gpg.key | apt-key add –
echo ”deb http://apt.opengeo.org/suite/v4/ubuntu/ precise main” > /etc/apt/sources.list.d/opengeo.list
apt-get update
apt-cache search opengeo
apt-get install opengeo

Den näst sista raden behövs inte, utan är bara en kontroll för att se att rätt programbibliotek finns tillgängligt och den tredje raden radbryts till två rader.

Som vanligt gäller även att vara försiktig med ”Copy – Paste” då det inte är säkert att alla tecken som skrivs här är de rätta när de klistras in.

När installationen är klar så ta reda på serverns IP adress genom att skriva:

ifconfig

Öppna din vanliga webbläsare och surfa in på IP adressen med tillägget :8080/dashboard

Skärmbild från 2013-11-10 18:03:22För att installera QGIS tillägget så starar man QGIS på klienten och startar hanteringen av insticksprogram. I inställningarna så lägger man till Boundless programbibliotek.

Skärmbild från 2013-11-10 18:09:57

Sedan är det bara att söka rätt på OpenGeo bland övriga insticksprogram, och installera det.

Glöm nu inte att den svenska användarkonferensen börjar i morgon… (länk)

OpenGeo Suite 4.0 – Äntligen!

OpenGeo Suite 4.0 Released! – Boundless.

Nu finns så version 4.0 för nedladdning inklusive Open Layers 3.0 och Plug-in för QGIS.

hela sviten är omgjord från grunden, men det skall ändå gå att känna igen sig. Det är dock massor med nyheter som katalogtjänster och förbättrat stöd för punktmoln, och stödet för Google Maps är förbättrat på flera punkter.

Köksrenovering tar tyvärr lite mycket tid i anspråk just nu, men jag återkommer så snart jag hinner med ett utförligare test.

[EDIT] Observera att det inte finns någon Windowsversion av 4.0 ännu, men denna skall komma ”inom kort”.