Etikettarkiv | OpenGeo Suite

OpenGeo Suite 4.8

En av mina favoritsviter på Linux som enkelt ger tillgång till geodatabaser och geoservrar med enkelt stöd för webbkartor och OpenLayers, med mera, har släppts i ny version.

Vad är nytt, och hur kommer man igång? Häng med så kommer en snabb genomgång. Läs mer…

Geosupportsystem IT-plattform – Installationsguide del 4

I denna avslutande återblick på hur man kan använda öppen källkod för att bygga en IT-lösning för geosupport så tänkte jag komplettera OpenGeo Suite installationen med QGIS Server.

Planen var att på samma server som tidigare lägga till nödvändiga komponenter för att enkelt (-ish) skapa snyggare kartor än vad som är möjligt med Boundless lösningar. Detta är dock lite problematiskt eftersom OpenGeo Suite använder en version av GDAL, skapad av Boundless, som inte är kompatibel med den vanliga GDAL som används av QGIS. Lösningen är att installera QGIS Server på en egen server i stället. Däremot så skall man kunna använda GeoServer, GeoExplorer, QGIS plug-in med mera för att hantera och skapa webbtjänster via den tidigare servern.

Läs mer…

Geosupportsystem IT-plattform – Installationsguide del 3

Del ett i den här serien fokuserade på installation av OpenGeo Suite och del två konfigurerade PostGIS för att användas med servern och QGIS på klientsidan.

I den här delen så avslutar jag Boundless inflytande på installationen med att visa hur du lägger till några av deras tillägg som kommer att göra livet lite lättare för dig.

Har du Windows eller OS X på klienterna så kan du undvika en del av det jag beskriver här om du installerar den QGIS version som distribueras av Boundless. Då följer nämligen dessa tillägg med från start. Här kommer jag dock att utgå från att man installerar QGIS som vanligt från http://qgis.org.

Läs mer…

Geosupportsystem IT-plattform – Installationsguide del 2

I detta inlägg så är det ”städning” av den OpenGeo Suite installation som gjordes i förra inlägget.

Det mesta är beskrivet i den dokumentation som följer med installationen och det jag ändrat på eller anpassat rör sådant jag vill uppnå senare för att ytterligare öka flexibiliteten i IT-plattformen. Det finns även en del steg som helt enkelt inte fungerade för mig, så jag fick klura ut ett annat sätt att få det att fungera.

Jag börjar med PostgreSQL och PostGIS.

Läs mer…

Geosupportsystem IT-plattform – Installationsguide del 1

Under ”Testa själv” har jag en serie med 10 delar som ganska detaljerat går igenom hur man bär sig åt för att skapa en komplett geosupportmiljö med öppen källkod. När jag läser den såhär ett och ett halvt år senare så verkar den fortfarande vara ganska aktuell, men det har naturligtvis skett lite förändringar i sökvägar med mera.

Därför tyckte jag det var dags att se över dessa 10 delar i en ny serie artiklar. Det blir inte tio delar den här gången, utan jag kommer att gena en hel del i kurvorna. En del hoppar jag över och då framför allt sådant som i princip är identiskt.

Ambitionen är dock att ha en instruktion för att så snabbt som möjligt sätta upp en miljö där man inte bara hanterar klientprogram utan även fil- och databasservrar i nätverk och möjlighet att publicera kartor på en webbsida.

Läs mer…

Open Geo Suite 4.5

Då har Boundless släppt version 4.5 av sin svit med serverprogram och den innehåller de vanliga uppdateringarna:

  • GeoTools (11.2) -> 12
  • GeoServer (2.5.2) -> 2.6.1
  • GeoWebCash (1.5.3) -> 1.6
  • PostgreSQL (9.3.4) -> 9.3.5
  • OpenLayers (3PRE) -> 3
  • PostGIS (2.1.3) -> 2.1.4

Men även lite nya verktyg:

  • Composer (endast för Enterprise kunder)
  • OpenLayers 3 Cesium

Man har även lagt till stöd för Ubuntu 14.04 LTS, vilket är välkommet för de som känner att det är dags att uppgradera servrarna.

Det tillägg som finns för QGIS kommer även att uppgraderas för QGIS 2.6, men detta är inte en del i uppgraderingen till 4.5. Du som använder OpenGeo Explorer redan och har uppdaterat till QGIS 2.6 har märkt att hanteraren för insticksprogram stannar när den försöker hitta Boundless resurser för just 2.6. Den gamla versionen fungerar i QGIS 2.6 om du har den installerad, om inte så får du trixa lite om du är otålig.

Composer

Vad är då Composer?

Länk till bild hos Boundless.com

Det är ett webbinterface för att ”enklare” designa webbkartor till programsviten. Hur det kommer att fungera vet jag inte då jag inte provat, och det är ännu klassat som ”Beta”. Det är dessutom ett verktyg som endast betalande användare kommer att kunna använda, tillsammans med en hel massa andra verktyg och inte minst support.

Cesium

Detta är jättespännande!

Screenshot from 2014-12-14 15:47:15Cesium är ett javascriptbibliotek för att visualisera geodata i 2d och 3D i webbläsare, utan att man skall behöva installera några plugin!

OpenLayers har bakat in stöd för Cesium och därmed skapat något som kan bli hur häftigt som helst.

Just nu kanske det bara är en ”glob” och inte mycket mera, men vi får väl se vad som händer.

Du kan hitta flera exempel på OpenLayers3-Cesium här.

Mera…

Dessutom så har man lagt till stöd för såväl ESRI fildatabas (FGDP) som OGC GeoPackage (GPKG). Exakt hur detta är implementerat har jag inte hittat så vi får väl se hur bra och enkelt det egentligen är att använda dessa data i exempelvis GeoServer… Men det är ju onekligen ett intressant alternativ om man har en blandad klientmiljö med ArcGIS klienter där mera avancerad bearbetning sker och en OpenGeo Suit server för webbtjänster, som ju är betyyydligt billigare än ArcGIS Server, även om man inte har samma funktionalitet och integration.

Installation

Installationen på en ”ren” Ubuntu 14.04 LTS via terminalen görs enligt följande:

sudo su -
wget -qO- http://apt.boundlessgeo.com/gpg.key | apt-key add -
echo "deb http://apt.boundlessgeo.com/suite/v45/ubuntu/ trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/opengeo.list
apt-get update
apt-get install opengeo

829 Mb senare så når du servern via http://Server-IP:8080/dashboard och du kommer att behöva göra en del inställningar efter installationen för att slutföra den, inte minst avseende säkerheten.

Du kan naturligtvis installera OpenGeo Suite på andra operativsystem också. Instruktioner för detta finns på Boundless hemsida.

Med OpenGeo Suite och QGIS så kan du utan större problem sätta upp en helt komplett miljö för hantering av alla tänkbara situationer där geodata krävs. Enklare redigeringar går faktiskt att göra direkt i GeoExplorer i ett webbfönster utan QGIS. Om du kompletterar med exempelvis QGIS Server, DropBox och iGIS så har du ett väldigt komplett system inte bara för kontor och webb, utan även för behoven i fält. Allt utan att kosta egentligen någonting…

iGIS och Dropbox kommer jag att återkomma till i ett annat inlägg.

Lagerstilar på kartservern

Det jag vill testa i denna artikel är hur man kan gå till väga när man vill bestämma stil på lager i en kartserver.

Jag kommer inte att använda QGIS Server, som gör detta alldeles utmärkt men där jag inte är övertygad om stabiliteten och tillförlitligheten i programvaran. Jag vet att exempelvis Kristianstad Kommun använder QGIS Server med diverse cache-tjänster framgångsrikt och att mjukvaran säkert kan göras fullt tillförlitlig, men här testar jag GeoServer.

Eftersom Boundless har paketerat mycket av det som krävs i en snygg installation, och dessutom har tillägg i QGIS för att just publicera data till GeoServer så blir det en standardiserad OpenGeo Suite installation som hamnar på en virituell Ubuntu Server i mitt experiment.

OS: Ubuntu 12.04.4 LTS Server (engelsk)
OpenGeo Suite: 4.1.1

Installation av OpenGeo Suite är enkel i terminalen och går att följa på http://suite.opengeo.org/opengeo-docs/installation/ubuntu/install.html.

sudo su -
wget -qO- http://apt.opengeo.org/gpg.key | apt-key add -
echo "deb http://apt.opengeo.org/suite/v4/ubuntu/ precise main" > /etc/apt/sources.list.d/opengeo.list
apt-get update
apt-get install opengeo

Om man vill använda PostGIS så måste även Postgresql konfigureras och det kan du läsa mer om här på bloggen samt i instruktionerna i länken tidigare.

Servern kommer man åt via webbläsaren på http://server-IP:8080/geoserver (hela OpenGeo Suite nås via http://server-IP:8080/dashboard).

Screenshot from 2014-09-06 12:21:05Logga in med ”admin” och ”geoserver” som lösenord.

Nästa steg blir att ansluta med QGIS och se vad man kan hämta via insticksprogrammet OpenGeo Explorer.

Screenshot from 2014-09-06 12:24:59

Jag fick en varning om att jag använder en gammal version av GeoServer, men det skall nog gå bra i alla fall.

Nästa steg blir att lägga till ett lager från den befintliga servern.

Screenshot from 2014-09-06 12:30:28

När man expanderar GeoServer katalogen så möts man av en mängd olika ”underkataloger”. Workspace är där data ligger lagrat (typ), men vill man lägga till ett lager i QGIS så får man gå till GeoServer Layers. Det går att ”klick-dra” lager till QGIS kartan, eller som i bilden ovan markera lagret och sedan klicka på ”Add to current QGIS project”. Jag får dock inte med rätt stilinställningar om jag klick-drar så jag kommer att fortsätta att använda knappen.

Jag känner att här finns massor att utforska i övrigt, men nu var det stilar som var aktuellt. Om man expanderar ett lager så får man fram den stil som är vald för lagret och denna går att redigera med QGIS eller med SLD. Jag återkommer till SLD men först så tänker jag prova QGIS symbolhantering, som jag anser vara bland den bästa på marknaden.

Screenshot from 2014-09-06 12:42:44

Små ändringar som färg och stil på etiketter fungerar alldeles utmärkt och dessa ändringar slår igenom direkt på de tjänster som exempelvis publiceras via Open Layers (bilden ovan).

Sedan blir det värre.

Screenshot from 2014-09-06 12:53:32

Att lägga på en linjefyllning fungerar i QGIS, men det slår inte igenom till Open Layers (endast vissa typer av fyllningar fungerar). I bilden nedan så har jag använt linjefyllning och en bakgrund med gradientformfyllning.

Screenshot from 2014-09-06 12:57:55

Föga förvånande så fungerar inte gradienformfyllning heller i Open Layers. Det går inte heller att spara stilen på GeoServern.

Det enklaste att testa hur symbolen kommer att se ut är att ändra, spara genom att klicka ”OK” i lageregenskaperna och öppna stilen igen. OpenGeo Explorer gör nämligen om en hel del av stilarna innan den sparar den till GeoServern och dessa syns inte förrän man läser tillbaka dem från servern. Ändringar i stilar på servern slår heller inte igenom på klienten (i QGIS) utan att man lägger till lagret från servern igen.

Hittar man något som verkar OK så är det bäst att prova med OpenLayers eller en WMS-klient också, innan man slutligen publicerar sina förändringar.

Varför finns då dessa begränsningar? Svaret är ganska givet. GeoServer hanterar inte stilar i QGIS format!

Screenshot from 2014-09-06 13:13:15

GeoServer använder ett format kallat SLD som är en xml-standard från OGC, där det finns klara begränsningar jämfört med QGIS stilar, men det går ändå att göra väldigt mycket. Den intresserade kan läsa standardiseringsdokumenten från OGC för att utnyttja stilarna maximalt. Det går nämligen att editera SLD stilarna direkt om man så vill.

Det finns separata stilredigerare för SLD, exempelvis Atlas Styler. Denna utvecklas dock inte längre och om man vill använda den så gäller det att passa på att hämta hem den innan den försvinner från nätet.

Intryck

Jag tycker nog att OpenGeo Explorer erbjuder tillräckligt goda möjligheter att administrera en GeoServer direkt för att det skall räcka i de flesta tillämpningarna. Är det något väldigt specifikt man vill göra så går det att kontrollera om det stöds i SLD-standarden och göra det manuellt, men i andra fall så får man helt enkelt välja en annan lösning.

QGIS med QGIS-Server är spännande och ger en fantastisk möjlighet att skräddarsy sina webbtjänster men man får jobba lite mera själv för att sätta upp sin server. Med Boundless så installerar man däremot alla grunder på en Ubuntuserver med fem rader kod och med tillägget OpenGeo Explorer i QGIS blir administrationen förhållandevis enkel.

Att jag i mitt försök här på sidan över huvud taget inte har behövt jobba i webbgränssnittet på GeoServern, gör det ju inte sämre eller?

Nu väntar jag bara på att Boundless skall inkludera GeoNode i sin programsvit…