Tag Archive | OpenGeo Suite

OpenGeo Suite 4.9

Då har Boundless släppt en uppdaterad version av sin serversvit OpenGeo Suite. Jag hade tänkt testa Community Edition, men då är det fortfarande 4.8 som gäller. Så småningom om så kommer även denna att uppdateras till 4.9, men så länge så installerar jag 4.8 och det kan du också göra.

Läs mer…

Annonser

OpenGeo Suite – igen!

Det var ett tag sedan jag testade OpenGeo Suite från Boundless, så i detta inlägg är det dags igen. Det blir ett installationsinlägg, där alla steg redovisas med kommandon och exempel så att du själv kan följa med. Läs mer…

OpenGeo Suite 4.8

En av mina favoritsviter på Linux som enkelt ger tillgång till geodatabaser och geoservrar med enkelt stöd för webbkartor och OpenLayers, med mera, har släppts i ny version.

Vad är nytt, och hur kommer man igång? Häng med så kommer en snabb genomgång. Läs mer…

Geosupportsystem IT-plattform – Installationsguide del 4

I denna avslutande återblick på hur man kan använda öppen källkod för att bygga en IT-lösning för geosupport så tänkte jag komplettera OpenGeo Suite installationen med QGIS Server.

Planen var att på samma server som tidigare lägga till nödvändiga komponenter för att enkelt (-ish) skapa snyggare kartor än vad som är möjligt med Boundless lösningar. Detta är dock lite problematiskt eftersom OpenGeo Suite använder en version av GDAL, skapad av Boundless, som inte är kompatibel med den vanliga GDAL som används av QGIS. Lösningen är att installera QGIS Server på en egen server i stället. Däremot så skall man kunna använda GeoServer, GeoExplorer, QGIS plug-in med mera för att hantera och skapa webbtjänster via den tidigare servern.

Läs mer…

Geosupportsystem IT-plattform – Installationsguide del 3

Del ett i den här serien fokuserade på installation av OpenGeo Suite och del två konfigurerade PostGIS för att användas med servern och QGIS på klientsidan.

I den här delen så avslutar jag Boundless inflytande på installationen med att visa hur du lägger till några av deras tillägg som kommer att göra livet lite lättare för dig.

Har du Windows eller OS X på klienterna så kan du undvika en del av det jag beskriver här om du installerar den QGIS version som distribueras av Boundless. Då följer nämligen dessa tillägg med från start. Här kommer jag dock att utgå från att man installerar QGIS som vanligt från http://qgis.org.

Läs mer…

Geosupportsystem IT-plattform – Installationsguide del 2

I detta inlägg så är det ”städning” av den OpenGeo Suite installation som gjordes i förra inlägget.

Det mesta är beskrivet i den dokumentation som följer med installationen och det jag ändrat på eller anpassat rör sådant jag vill uppnå senare för att ytterligare öka flexibiliteten i IT-plattformen. Det finns även en del steg som helt enkelt inte fungerade för mig, så jag fick klura ut ett annat sätt att få det att fungera.

Jag börjar med PostgreSQL och PostGIS.

Läs mer…

Geosupportsystem IT-plattform – Installationsguide del 1

Under ”Testa själv” har jag en serie med 10 delar som ganska detaljerat går igenom hur man bär sig åt för att skapa en komplett geosupportmiljö med öppen källkod. När jag läser den såhär ett och ett halvt år senare så verkar den fortfarande vara ganska aktuell, men det har naturligtvis skett lite förändringar i sökvägar med mera.

Därför tyckte jag det var dags att se över dessa 10 delar i en ny serie artiklar. Det blir inte tio delar den här gången, utan jag kommer att gena en hel del i kurvorna. En del hoppar jag över och då framför allt sådant som i princip är identiskt.

Ambitionen är dock att ha en instruktion för att så snabbt som möjligt sätta upp en miljö där man inte bara hanterar klientprogram utan även fil- och databasservrar i nätverk och möjlighet att publicera kartor på en webbsida.

Läs mer…