Tag Archive | Python

Koordinatetiketter för SWEREF99TM

QGIS är bra på väldigt mycket, men att skapa professionella kartor med standardiserade koordinatnät för projicerade data, har det varit sämre med.

Ett tag var det omöjligt, men sedan ett antal QGIS versioner så är det möjligt. Inte direkt enkelt, men fullt möjligt. I detta inlägg visar jag hur.

Läs mer…

QGIS Python Tile Server

Igår utlovade jag ett test av ett pythonskript som genererar en TMS server med Leaflet.JS från ett QGIS projekt. Skriptet är på runt 100 rader så om det fungerar är det ganska imponerande.

Läs mer…

GUI med Python och Qt

QGIS är byggt i C++ med Qt. Plugin i QGIS skrivs i Python med PyQt kopplingar till Qt. Du behöver dock inte använda QGIS för att använda Python och PyQt!

I detta inlägg skapar jag ett enkelt GUI med Qt Designer och ett Python program som körs via detta GUI. Det är enklare än du tror!

Läs mer…

Fixa en Python-modul för GPKG

Igår så skapade jag lite förutsättningar för att spara punkter i geopackage-filer. Idag tänkte jag använda koden för att skapa en python-modul som går att importera i andra skript och därmed göra skriptet återanvändningsbart i flera framtida projekt.

Läs mer…

Geopackage med Python

I detta inlägg försöker jag dokumentera enklast möjliga sättet att lägga till punkter i ett geopackage. Heter det förresten en eller ett geopackage(-fil)?

På sikt så vill jag använda detta för att spara data till en fil direkt från en Raspberry Pi med ansluten GPS.

Läs mer…

QGIS, Python och meridiankonvergens

I nya QGIS så kan man rotera grafik i utskriftslayouter efter ”sann” norr, och inte enbart kart-norr. Det jag saknat är ett sätt att beräkna och skriva ut denna meridiankonvergens i kartlayouten.

Nu har jag hittat en lösning med Python, som dessutom ger mig ytterligare möjligheter.

Läs mer…

Laddar QGIS långsamt?

Tycker du att QGIS tar lång tid att starta?

Då kan det vara ett plug-in som tar extra mycket tid på sig att läsas in. Genom att analysera hur lång tid olika saker tar i uppstarten så kan man överväga om det är ”värt” att låta långsamma plug-in laddas varje gång QGIS startar.

Läs mer…