Etikettarkiv | Shape

SketchUp och Shape-filer

För många år sedan så fanns det ett tillägg till SketchUp för att läsa in Shape och använda dessa som bas när man skapar modeller i SketchUp, men detta var som sagt runt version 6 och när Google fortfarande skrev ut lönecheckarna.

Nu är det Trimble som styr skutan och det har till del märkts på produkten. Det känns mer och mer som en professionell produkt och mindre som lekstuga, även om det fortfarande går att ha väldigt roligt med programmet.

Åter till rubriken, shapefiler i SketchUp. Jag fick nyligen nys på ett plugin under utveckling (signaturen BLipscomb) som gör det möjligt att läsa in shapefiler i punkt- eller linjeformat in i SketchUp.

Då jag inte har haft någon större framgång med SketchUp och Wine i Linux så testade jag i stället på en fristående PC med Windows 7 och SketchUp 2015.

Om du installerar på en fristående dator utan Internet så se till att drivrutiner för nätverkskortet är inläst och att kortet ändå är aktivt. Installationen av SketchUp behöver läsa kortets MAC adress för att generera en licenskod, även för den fria Make versionen.

Sedan dess så har jag även provat på en Internetansluten Mac, men då vägrade den vanliga ”Geolocation” att fungera, men det finns en lösning på det också om du läser vidare.

Tillägget är ett ”ruby” skript som går att hämta på GitHub (https://github.com/BLipscomb/ShapeImporter) och detta placeras i plugin-mappen (instruktion via länk på GitHub). När programmet startas så dyker menyvalet upp under ”Extensions” eller motsvarande.

skärmbild

Insticksprogrammet är under utveckling och därför så tjänar det inte mycket till att beskriva hur det används eller hur bra eller dåligt saker fungerar, men jag kan säga att det fungerar. Enligt instruktion så skall man ”geolokalisera” SketchUp, vilket kräver Internet så det kunde jag inte prova, men jag kan läsa in filerna i alla fall men de hamnar väldigt o-centrerat.

Jag får inte ”Geolokaliceringen” att fungera, alls. Detta då funktionen är beroende av Google API, flash, Internet, etc. Det går dock att sätta position manuellt via menyn ”Window”/”Model Info” och sedan välja ”Geo-Location” och ”Set Manual Location”. Detta sätter dock inte höjden, men jag har märkt att om jag bara sätter positionen tillräckligt nära de objekt som finns i shapefilen så hamnar modellerna på jordytan i Google Earth i alla fall. Ni som har tillgång till ArcGIS får väl prova om exporterade Colladamodeller hamnar på rätt höjd.

Varför fungerar det då inte med polygoner? Jo skriptet läser shapefilerna på ”byte” nivå och då blir det många steg för komplicerade geometrier. Just nu så är jag väldigt nöjd att det fungerar med punkter och linjer för jag är egentligen bara intresserad av en geografisk referens när jag skapar modellerna. Just nu räcker det med två byggnadshörn för storlek och orientering, resten går att skapa utifrån andra mått och fotografier, men det får bli ett inlägg mycket längre fram, när SketchUp finns till Linux eller jag får tag på en (gratis) dator med Windows eller OS X som är bättre an de ”kadaver” jag redan har.

Skapa Shapefiler från GPS logger

Har du en QSTARZ GPS logg (MTK II chipset) och använder Linux? Då är detta inlägg för dig.

Min GPS logger är en mycket användbar liten burk. En av och på knapp och en ”fånga waypoint” knapp, och inget mera. Den är superkänslig och jag kan ha den i fickan på jackan när jag är ute och behöver inte bry mig så mycket mer om den. Batteriet varar gott och väl en hel dag och om man inte loggar allt som går att logga så är det ingen risk att man fyller minnet heller.

Vill du läsa vidare så klicka… Läs mer…

God Jul med GIS i 3D

Så här i jultider tänkte jag slå in ett litet GIS paket.

Jag skall ge ett exempel på hur man kan jobba med ArcGIS 10 och SketchUp 8 för att hantera 3D modeller.

I en tidigare artikel så beskrev jag hur man med ett plug-in i SketchUp kunde läsa ESRI shapefiler, men denna gång tänkte jag att vi skulle slippa det.

Börja i ArcMap eller använd ett befintligt lager med byggnadspolygoner.

Lägg till lagret i ArcGlobe och extrudera en höjd godtyckligt.

Gör om formen till ESRI multipatch genom att använda verktyget ”Layer 3D to Feature Class”.

Exportera det nya multipatchlagret till Collada med verktyget ”Multipatch To Collada”.

I SketchUp importeras Colladafilen (*.dae). Den ser säkert lite konstig ut, men ”explodera” modellen och redigera efter tycke och smak.

Modellen är uppbyggd av trianglar men detta kan ändras med verktygen i SketchUp till något som passar bättre för ändamålet.

Exportera modellen tillbaka till Collada under ett nytt namn. Använd 3D-Edit i ArcGlobe för att markera originalmodellen, och välj ”Replace With Model…” i menyn (se nedan).

Välj den nya Colladafilen och sim-salabim så har den redigerade modellen tagit den gamlas plats.

På det här sättet kan man exportera, redigera och importera modeller till en geodatabas i 3D. Begränsningen är framför allt att det bara fungerar med ESRI programvaror med 3D-analystillägget.

Tänk nu om det kunde komma en öppen standard för att hantera 3D modeller i exempelvis PostgreSQL/PostGIS som direkt fungerar med såväl ESRI som Google (med flera), på ett lika smidigt sätt som det här har varit.

Fallgropar, eller problem som jag upptäckt på vägen:

  • Referenssystemet ställer till det i bland. Data kan behöva sparas i ett projicerat system som SWEREF 99TM (osäker om så är fallet).
  • Jag fick inte med texturerna från SketchUp till ArcGlobe och jag har inte tagit reda på vad detta beror på.
  • Som vanligt så ”låser” ArcGIS programmen olika lager för varandra så att de inte går att redigera. Om detta inträffar så spara och stäng alla (ESRI-) program och öppna dem igen.

MapWindow GIS grunder

Jag gillar enkelheten och ”snyggheten” i MapWindow GIS, men det finns några brister som andra program hanterar bättre.

Här följer en kort guide för att snabbt komma igång med lite olika saker i MapWindow.

Projektion: Det går inte att växla projektion dynamiskt i ett projekt. Det första lager man lägger till bestämmer projektets projektion. Alternativet är att sätta önskad projektion innan man lägger till sitt första lager. Om ett lager är definierat i en annan projektion än den aktuella i projektet så kan man välja att projicera om lagret, vilket i praktiken skapar en kopia av filen med en ny projektion och ett nytt filnamn.

 

Läs mer…

GIS i fält?

Hur använder du/ni GIS för insamling? Jobbar ni som jag, att det oftast handlar om transporter mellan olika objekt, följt av en relativt kort inhämtning med mätningar, fotografier och formlär eller blanketter? Då har jag ett tips för er (om ni använder Windows)!

Det är inte Open Source, men leverantören har haft den goda smaken att ge alla som registrerar sig fri tillgång till en fullt fungerande programvara som dock är begränsad till 20 minuters användning åt gången (programmet stängs ned efter 20 minuter utan förvarning, men det går bra att starta igen för ytterligare 20 minuter hur många gånger som helst).

Intresserad? Läs vidare genom att expandera artikeln.

Läs mer…

Behöver jag en geodatabas?

Jag har i många av mina exempel använt PostGis (PostgreSql) som ”lagringsform” för mina geodata, men har väl egentligen inte funderat över om det behövs.

Svaret på frågan är sannolikt att det beror på, men vad är det som det beror på?

När man Googlar lite så blir svaret att om man har upp till något hundratal objekt i en databas så kan det vara snabbare med en PostGis databas, men om det är hundratals eller tusentals objekt så blir det snabbare med ESRI shape. Hmm, det rimmar inte riktigt med vad man skulle förvänta.

Läs mer…

Fotolager för Web och Google Earth

I det här inlägget skall jag försöka tillämpa lite blandade kunskaper som beskrivits tidigare, och skapa något som kan vara användbart i någon form. Jag skall skapa ett fotolager med punkter i en PostGIS databas som beskriver platser där jag tagit fotografier. Jag skall dessutom skapa en länk till bilden i punktlagret, bilderna lagrar jag i en onlinekatalog som alla kan komma åt genom länken.

Det blir förutom PostGIS och Quantum GIS även lite skript för GeoServer för att snygga till det hela.

Läs mer…