Etikettarkiv | SketchUp

SketchUp och Shape-filer

För många år sedan så fanns det ett tillägg till SketchUp för att läsa in Shape och använda dessa som bas när man skapar modeller i SketchUp, men detta var som sagt runt version 6 och när Google fortfarande skrev ut lönecheckarna.

Nu är det Trimble som styr skutan och det har till del märkts på produkten. Det känns mer och mer som en professionell produkt och mindre som lekstuga, även om det fortfarande går att ha väldigt roligt med programmet.

Åter till rubriken, shapefiler i SketchUp. Jag fick nyligen nys på ett plugin under utveckling (signaturen BLipscomb) som gör det möjligt att läsa in shapefiler i punkt- eller linjeformat in i SketchUp.

Då jag inte har haft någon större framgång med SketchUp och Wine i Linux så testade jag i stället på en fristående PC med Windows 7 och SketchUp 2015.

Om du installerar på en fristående dator utan Internet så se till att drivrutiner för nätverkskortet är inläst och att kortet ändå är aktivt. Installationen av SketchUp behöver läsa kortets MAC adress för att generera en licenskod, även för den fria Make versionen.

Sedan dess så har jag även provat på en Internetansluten Mac, men då vägrade den vanliga ”Geolocation” att fungera, men det finns en lösning på det också om du läser vidare.

Tillägget är ett ”ruby” skript som går att hämta på GitHub (https://github.com/BLipscomb/ShapeImporter) och detta placeras i plugin-mappen (instruktion via länk på GitHub). När programmet startas så dyker menyvalet upp under ”Extensions” eller motsvarande.

skärmbild

Insticksprogrammet är under utveckling och därför så tjänar det inte mycket till att beskriva hur det används eller hur bra eller dåligt saker fungerar, men jag kan säga att det fungerar. Enligt instruktion så skall man ”geolokalisera” SketchUp, vilket kräver Internet så det kunde jag inte prova, men jag kan läsa in filerna i alla fall men de hamnar väldigt o-centrerat.

Jag får inte ”Geolokaliceringen” att fungera, alls. Detta då funktionen är beroende av Google API, flash, Internet, etc. Det går dock att sätta position manuellt via menyn ”Window”/”Model Info” och sedan välja ”Geo-Location” och ”Set Manual Location”. Detta sätter dock inte höjden, men jag har märkt att om jag bara sätter positionen tillräckligt nära de objekt som finns i shapefilen så hamnar modellerna på jordytan i Google Earth i alla fall. Ni som har tillgång till ArcGIS får väl prova om exporterade Colladamodeller hamnar på rätt höjd.

Varför fungerar det då inte med polygoner? Jo skriptet läser shapefilerna på ”byte” nivå och då blir det många steg för komplicerade geometrier. Just nu så är jag väldigt nöjd att det fungerar med punkter och linjer för jag är egentligen bara intresserad av en geografisk referens när jag skapar modellerna. Just nu räcker det med två byggnadshörn för storlek och orientering, resten går att skapa utifrån andra mått och fotografier, men det får bli ett inlägg mycket längre fram, när SketchUp finns till Linux eller jag får tag på en (gratis) dator med Windows eller OS X som är bättre an de ”kadaver” jag redan har.

God Jul med GIS i 3D

Så här i jultider tänkte jag slå in ett litet GIS paket.

Jag skall ge ett exempel på hur man kan jobba med ArcGIS 10 och SketchUp 8 för att hantera 3D modeller.

I en tidigare artikel så beskrev jag hur man med ett plug-in i SketchUp kunde läsa ESRI shapefiler, men denna gång tänkte jag att vi skulle slippa det.

Börja i ArcMap eller använd ett befintligt lager med byggnadspolygoner.

Lägg till lagret i ArcGlobe och extrudera en höjd godtyckligt.

Gör om formen till ESRI multipatch genom att använda verktyget ”Layer 3D to Feature Class”.

Exportera det nya multipatchlagret till Collada med verktyget ”Multipatch To Collada”.

I SketchUp importeras Colladafilen (*.dae). Den ser säkert lite konstig ut, men ”explodera” modellen och redigera efter tycke och smak.

Modellen är uppbyggd av trianglar men detta kan ändras med verktygen i SketchUp till något som passar bättre för ändamålet.

Exportera modellen tillbaka till Collada under ett nytt namn. Använd 3D-Edit i ArcGlobe för att markera originalmodellen, och välj ”Replace With Model…” i menyn (se nedan).

Välj den nya Colladafilen och sim-salabim så har den redigerade modellen tagit den gamlas plats.

På det här sättet kan man exportera, redigera och importera modeller till en geodatabas i 3D. Begränsningen är framför allt att det bara fungerar med ESRI programvaror med 3D-analystillägget.

Tänk nu om det kunde komma en öppen standard för att hantera 3D modeller i exempelvis PostgreSQL/PostGIS som direkt fungerar med såväl ESRI som Google (med flera), på ett lika smidigt sätt som det här har varit.

Fallgropar, eller problem som jag upptäckt på vägen:

  • Referenssystemet ställer till det i bland. Data kan behöva sparas i ett projicerat system som SWEREF 99TM (osäker om så är fallet).
  • Jag fick inte med texturerna från SketchUp till ArcGlobe och jag har inte tagit reda på vad detta beror på.
  • Som vanligt så ”låser” ArcGIS programmen olika lager för varandra så att de inte går att redigera. Om detta inträffar så spara och stäng alla (ESRI-) program och öppna dem igen.

Mac OS X Lion

Japp, då var datorn uppdaterad med senaste Mac OS X Lion som släpptes igår onsdag.

Detta är ingen utvärdering av Lion utan ett test av de GIS program som jag har haft installerade på datorn, och se om de fungerar som de ska med Lion.

GeoServer – OK
Quantum GIS 1.7 – Startar, men pythonskript ger felmeddelande
uDig – OK
PgAdminIII – OK
SketchUp 8 – OK

I huvudsak så fungerar de system jag installerat, men problemet med python plugin i QGIS ger mig lite huvudbry. Jag har provat några uppenbara lösningar, men då jag inte är någon riktig ”hacker” jag tror att detta problem får ”vila till sig” lite. Jag tror inte det dröjer allt för lång tid innan det finns installationsfiler för OS X Lion (använder nu Snowleopard filer).

[EDIT]

Problemet med python är löst! Jag installerade om GDAL paketet, sedan så fungerade QGIS utan problem. GDAL hittar du här.

SketchUp och ESRI Shape

Jag har i tidigare inlägg tipsat om möjligheten att läsa shape filer i Google SketchUp och nu tänkte jag visa ett praktiskt exempel.

Först så återvände jag till Open Street Map och laddade hem de senaste shape filerna. Jag läste in byggnader och vägar i uDig och valde ut huvudbyggnaderna på Karlbergs Slott.

Läs mer…

SketchUp

För några år sedan så tittade jag närmare på hur man skulle kunna integrera enkelheten och snabbheten i Google SketchUp med ”kvalitén” i ett professionellt GIS system som ESRI ArcGIS. Till SketchUp Pro i version 6 fanns ett ArcGIS plug-in som gjorde att man kunde använda ArcGIS att hämta geografisk information från, och att publicera 3D modeller till. Detta fungerade OK, men då det inte fanns tid för vidare utvärdering så stannade allt vid några enkla experiment.

För några veckor sedan så blev det åter aktuellt att skapa lite 3D modeller för att visualisera ett förslag på utveckling av ett område, med nya byggnader etc. Då kom jag att tänka på SketchUp och den gamla version 6 lösningen fick komma till tals igen.

Det som jag nu testat är om det går att utveckla konceptet vidare till SketchUp 8, som är den version som nu finns tillgänglig (länk till Google SketchUp). Fortfarande så finns det en ”Pro” version av programmet, som förutom ett layout program även har möjlighet att importera och exportera en mängd olika filformat. Tills vidare så kommer jag att nöja mig med gratisversionen, inte minst då import av GIS filer är begränsat i Pro versionen.

Läs mer…