Etikettarkiv | WFS

Varför räcker inte WMS?

Sommartider

Allt fler företag och organisationer inser betydelsen av webbkartor och samtidigt blir det bara enklare att inkludera dessa på webbsidor och portaler.

Den överväldigande majoriteten av dessa tjänster är WMS/WMTS vilket betyder ”Web Map Services” och ”Web Map Tile Services”. Oavsett vilket så är det för klienten i slutändan små bildfiler i ett rutnät som laddas hem för att täcka den yta som visas i webbkartan. En del av dessa WMS/WMTS har transparent bakgrund vilket gör att det går att använda flera lager på varandra och i många fall göra själva bilderna transparenta så att man ser bakgrunden genom dessa. Några tjänster erbjuder möjlighet att skicka en fråga till servern och få ett svar på vad för objekt med tillhörande attribut som finns på en viss position (fungerar ej med WMTS).

Denna typ av webbkartor blir ofta (långt ifrån alltid) ganska snygga och snabba att visa, speciellt WMTS som baseras på förrenderade bildrutor, men de går inte att använda till så mycket mera.

För att ta nästa steg i webbkartorna så måste fler dataleverantörer erbjuda data som ”data” och inte bild. Detta innebär exempelvis WFS (Web Feature Service), men det finns andra som kan vara mera lämpliga i vissa situationer.

Fördelen med dessa är att tredje part kan komma åt och vidareförädla dessa data och skapa nya tjänster.

Vi kan ta brottsstatistik som exempel, där polismyndigheten kontinuerligt rapporterar de larm och incidenter som de åker på. Detta görs i en väldigt ”ogeografisk” form, men där Per Thernström skapat ett API (inte WFS) som kan användas för att hämta dessa data som XML, vilket kan bearbetas med exempelvis javaskript och presenteras som punkter på en webbkarta.

Hade det nu funnits en WFS-tjänst med alla incidenter så skulle man kunna bygga mycket mera avancerade webbtjänster med kartor.

Det skulle exempelvis gå att ta fram vissa typer av incidenter, vid specifika tillfällen eller samlat över tiden och jämföra med positionen för skolor, systembolag, musikfestivaler, etc. Naturligtvis förutsatt att även dessa data finns tillgängliga som tjänster.

Varför skulle då polisen vilja skapa denna typ av tjänst? Förutom det självklara att det skulle hjälpa dem att klara upp och förebygga brott, vilket jag förutsätter att de redan gör i interna databaser (om inte är Polisen korkad).

Polisen kan naturligtvis också använda sig av andras publicerade tjänster kopplat till sin egen WFS tjänst (eller motsvarande) och exempelvis plocka fram bilder från flickr eller var närmaste sjukhus eller räddningstjänst ligger.

Sammantaget kan jag säga att WMS tjänster är ett steg på vägen, men om fler tillgängliggör sina data för tredje part, exempelvis som WFS, så kommer vi snart att få se betydligt fler användbara karttjänster på Internet framöver.

OpenLayers och WFS-T

Tidigare inlägg om OpenLayers har handlat om vad det är och hur man visualiserar data. I detta inlägg är det dags att lägga till ett lager som går att redigera direkt i webbkartan.

För att detta skall fungera så använder jag mig av Web Feature Services med Transactions eller WFS-T, som ingår som standard i GeoServer.

Jag utgår från det OpenLayers-projekt jag tidigare gjort, och lägger till ett vektorlager från min PostGIS databas via GeoServer och WFS. Man behöver inte ha GeoServer utan det går exempelvis lika bra med ArcGIS Server som också har stöd för WFS-T, men här handlar det om Open Source. Läs mer…

Lathund för PostGIS och GeoServer

Jag har sammanställt en snabbguide för att skapa WMS/WFS tjänster via PostGIS databaser och GeoServer.

Grundläget är att du har en server med minst PostGIS och GeoServer installerat (se tidigare inlägg). Du kommer även att behöva ett GIS-program (förslagsvis QGIS) och pgAdminIII, samt eventuellt något program till som beskrivs i dokumentet.

I guiden visar jag hur du skapar databaser, lägger till data och redigerar dessa samt publicerar resultatet i GeoServer.

Ladda hem guiden här: Geosupportsystem-Snabbguide-PostGIS-GeoServer

WMS, WFS och Geodatabas

Jag har länge använt såväl WMS och WFS som Geodatabaser i mina GIS-lösningar och jag är ganska väl medveten om skillnaderna.

WMS sänder bilder av den färdigrenderade kartan eller lagret till klienten som i stort sett bara visar denna information på skärmen. Det går att ställa frågor via WMS, men det blir som en fråga till servern som skickar ett svar på den direkta frågan (GET FEATURE INFO) på ett icke standardiserat sätt, så svaret kan se olika ut beroende på serverns inställningar. Data kan levereras i en mängd olika bildformat, men vanligt är JPG och PNG.

WFS sänder data utan symbolstilar till klienten där all information mellanlagras, vilket gör det möjligt att hantera data på i princip samma sätt som om det vore lokala data eller data i en geodatabas. Det går även att ställa frågor till datamängden direkt i klienten. Genom att använda så kallade Transaktioner så går det även att redigera data via WFS-T. Nackdelen är att om det är stora datamängder så kan det ta tid att föra över alla data, inte minst om det är en begränsad bandbredd.

Geodatabaser som PostGIS/PostgreSQL hanterar data mycket mera transparent för klienterna och tiden för uppdatering på skärmen beror inte på hur stor den totala datamängden är, utan hur många objekt det är på skärmen. Denna hantering kräver att klient och server utbyter en hel del information kontinuerligt, vilket ställer en del krav på bandbredden.

Vad skall man då välja? Läs mer…

Geoserver 2.2 – En ny ”stor” version

Ja det är en stor uppdatering, med massor av buggfixar men framför allt massor av nyheter som blir spännande att testa (när jag kommer åt en Internetlina värd namnet).

Du kan läsa själv på Geoserver-hemsidan om alla nyheter i detalj, men här följer några som jag tyckte var extra intressanta:

 • Georeferering
  NTv2 och NADCon, två begrepp jag inte känner till men som, ger möjlighet att transformera mellan olika datum på centimeternivå. Jag känner minst en person som kan bli upphetsad över sådant.
  Det finns en mängd förbättringar när det gäller datumhantering och konvertering i övrigt också. Bland annat en omprojiceringskonsol (Reprojection Console) som gör det möjligt att testa data i olika valda projektioner fram och tillbaka.
 • Säkerhet
  Flera nya metoder och standarder för autenciering (LDAP, digest, X.509) har implementerats och även skärpt säkerhet när det gäller access till olika databaser har lagts till. Hantering av användare i grupper kommer också att kunna bidra till ökad säkerhet.
 • WMS/WFS
  WFS 2.0 är implementerad med en hel del nyheter. Något jag tycker låter spännande är stöd för ”Join” för att kombinera data från olika tabeller direkt i förfrågan. Det innebär även stöd för GML 3.2.
  På WMS sidan är det jag reagerar mest på att det nu finns stöd för tid och höjd för såväl vektor- som rasterdata. Detta ger exempelvis möjlighet att visa animationer via WMS eller mer sannolikt att på ett bättre sätt kunna filtrera data på tid direkt via WMS.
  Även kopplingen mellan beräkningar i WPS och visulaisering i WMS har förstärkts, och kombinationen med tid och höjd kan ge spännande möjligheter.
 • GeoWebCache
  Denna funktion har nu fått ett grafiskt gränssnitt direkt i admin-portalen för GeoServer. Detta gör det mycket enklare att administrera serverns cachningar av geodata.

Lite sugen blir jag allt att sätta igång. Men som sagt, det får nog vänta ett tag (OS X installern är på 57 Mb, jag kanske skall testa i alla fall…).

OpenGeo Suite

Det finns sedan en dryg månad tillbaka en ny version av det kompletta paketet Open Geo Suite.

Det är som beskrivits i tidigare inlägg en komplett svit med såväl databaser som GeoServer, med flera tillägg i ett enda installationspaket.

Nedan finns en video som beskriver lite av hur administrationen av sviten går till:

Från samma källa så hämtas nedanstående film som väldigt förenklat beskriver hur man kan jobba med sviten:

Sviten finns i flera licensnivåer, men även som en gratis ”community edition”.

Hur du installerar kan du läsa om i tidigare inlägg och en länk till sviten hittar du under ”länkar” ovan.

Utskrifter i QGIS

Då var det dags att titta lite på hur man skriver ut sina geodata som man jobbat så hårt med.

För detta så använder jag Quantum GIS (1.7.3). Vilka data som används spelar ingen större roll, så jag kommer att använda lite blandade källor från filer och databaser, till webtjänster. Men mer om detta mot slutet.

I QGIS så använder man en funktion som kallas ”Composer” för att skapa utskrifter. Starta Composer med ctrl-P, eller Arkiv/Composer.

Börja med att bestämma vilken pappersstorlek som skall användas, detta går att ändra senare om man vill.

Sedan är det bara att börja lägga till objekt som kartor, texter, bilder och symboler. Objekten ordnas och grupperas som man brukar göra i liknande gränssnitt (exempelvis Power Point).

Varje objekt har unika egenskaper som går att redigera under fliken ”sak” eller ”item” om man har en engelsk version.

För kartobjekt kan man exempelvis bestämma exakt skala, ram och koordinatsystem.

När jag är nöjd så kan jag förutom att skriva ut kartan välja att spara den som bild eller pdf, men även spara själva layouten som en sorts mall. Detta är praktiskt då man kan använda mallen på andra kartor senare och slippa göra allt arbete från grunden. Tänk på att den bild som visas i programmet inte blir riktigt sådan i utskrift. Resultatet beror inte minst på skala och pappersstorlek, och påverkar bland annat symbolstorlekar och texter i kartan.

Ett kommersiellt GIS kan göra oändligt mycket mer för att få fram exakt den karta man vill ha och skilnaden i kapacitet mot QGIS är enorm. Men för enklare produkter så är det i många fall tillräckligt. Tänk även på att om du har ett bra grafiskt program så kan du exportera en enkel kartbild och göra resten av layouten i det programmet. Om du inte redan har ett bra program så kan du testa Gimp.

Eftersom jag använde lite blandade data för att göra mina kartor så märkte jag att det blir problem att skriva ut kartor med data från webtjänster som WMS. Detta var väntat då WMS inte är framtaget för att skapa utskrifter utan endast för att visa data på en skärm. Mina WFS data visas dock korrekt, så allt är inte kört bara för att man lagrar data på en server.

Export till PNG där webkartan från Open Street Map inte blir som i programmet (bilden ovan).

Med mallar så går det att skapa relativt snygga layouter som går att återanvända gång på gång, och ofta är det ju en specifik typ av karta som man skriver ut gång på gång, kanske efter en fältuppdatering? Glöm bara inte att ändra skala och texter så att de stämmer med vad som skrivs ut.

Lycka till!