Tag Archive | WMTS

Sentinel 2 ”Cloudless” som WMTS

Nu kan du lägga till satellitbilder från Sentinel 2 som WMTS tjänst i QGIS. Hur du bär dig åt visar jag i detta inlägg.

Läs mer…

Annonser

Skriv inte ut från WMS!

I detta inlägg tittar jag lite närmare på vilka problem man kan ställas inför om man använder WMS eller WMTS tjänster i sitt GIS program, och vill skriva ut på skrivare.

Läs mer…

Lantmäteriets WMTS och QGIS 2.16

Ni som uppdaterat till QGIS 2.16 och använder Lantmäteriets Öppna WMTS tjänst har märkt att detta inte fungerar speciellt bra, för att uttrycka det milt.

Efter att ha felsökt själv utan framgång så anmälde jag felet till QGIS projektet där man också kunde bekräfta att det var ett problem att ansluta till den annonserade tjänsten.

Eftersom QGIS 2.14 såväl som QGIS Master (utvecklingsversionen) fungerar, så var den naturliga slutsatsen att det var något fel med QGIS 2.16, så förhoppningsvis skulle 2.16.1 lösa problemen (utvecklingsversionen fungerar ju!).

Så blev det nu inte, vilket även verkar bekräfta en annan teori om felet, nämligen att det är Lantmäteriets WMTS som det är fel på! Läs mer…

Lantmäteriets WMTS och QGIS 2.16

Då var så QGIS 2.16 släppt till de flesta plattformarna (Mac dröjer lite till).

Tyvärr verkar det finnas lite problem som specifikt påverkar oss i Sverige lite extra.

Skärmbild från 2016-07-13 10-15-08

Jag (och fler med mig) har i alla fall problem att få Lantmäteriets WMTS tjänst för deras öppna data att fungera som det skall, vilket även har en direkt påverkan på mitt insticksprogram för dessa data.

Även om man anger en korrekt token, så går det inte att ansluta till kartservern!

Problemen är lite annorlunda i Linux och Windows, där det i Linux inte fungerar alls. I Windows så går det att ansluta och insticksprogrammet verkar fungera, men när man panorerar och zoomar runt lite så uppträder ganska snabbt WMS fel och kartan blir vit.

Skärmbild från 2016-07-13 10-10-40

Felet är rapporterat och är just nu markerat som ”Severe/Regression” vilket är den högsta prioritetsklassen.

Om det visar sig vara en bugg, som inte går att fixa i en inställning eller med en annan enkel fix, så kan det dock dröja innan problemet löses (möjligen till 2.16.1 release planerad om drygt två veckor).

Är man beroende av Lantmäteriets WMTS tjänst så får man tills vidare nöja sig med QGIS 2.14.4, som nu fått officiell status som LTR (Long Term Release). Där fungerar tjänsten och insticksprogrammet perfekt.

P.S. Jag har provat andra WMTS tjänster från exempelvis Norska kartverket och dessa verkar fungera även i QGIS 2.16. Den enda skillnaden mot Lantmäteriets tjänst, som jag kan se, är att Lantmäteriet använder en https-server.

Det ser ganska ljust ut med en lösning dock, eftersom tjänsten åter fungerar i utvecklingsversionen av QGIS (Master 2.17). Vilket i sig är lite märkligt då jag inte kan hitta någon kodfix för just denna typ av problem i GitHub. Men jag är inte utvecklare, så jag är bara glad om det fungerar så småningom igen.

Varför räcker inte WMS?

Sommartider

Allt fler företag och organisationer inser betydelsen av webbkartor och samtidigt blir det bara enklare att inkludera dessa på webbsidor och portaler.

Den överväldigande majoriteten av dessa tjänster är WMS/WMTS vilket betyder ”Web Map Services” och ”Web Map Tile Services”. Oavsett vilket så är det för klienten i slutändan små bildfiler i ett rutnät som laddas hem för att täcka den yta som visas i webbkartan. En del av dessa WMS/WMTS har transparent bakgrund vilket gör att det går att använda flera lager på varandra och i många fall göra själva bilderna transparenta så att man ser bakgrunden genom dessa. Några tjänster erbjuder möjlighet att skicka en fråga till servern och få ett svar på vad för objekt med tillhörande attribut som finns på en viss position (fungerar ej med WMTS).

Denna typ av webbkartor blir ofta (långt ifrån alltid) ganska snygga och snabba att visa, speciellt WMTS som baseras på förrenderade bildrutor, men de går inte att använda till så mycket mera.

För att ta nästa steg i webbkartorna så måste fler dataleverantörer erbjuda data som ”data” och inte bild. Detta innebär exempelvis WFS (Web Feature Service), men det finns andra som kan vara mera lämpliga i vissa situationer.

Fördelen med dessa är att tredje part kan komma åt och vidareförädla dessa data och skapa nya tjänster.

Vi kan ta brottsstatistik som exempel, där polismyndigheten kontinuerligt rapporterar de larm och incidenter som de åker på. Detta görs i en väldigt ”ogeografisk” form, men där Per Thernström skapat ett API (inte WFS) som kan användas för att hämta dessa data som XML, vilket kan bearbetas med exempelvis javaskript och presenteras som punkter på en webbkarta.

Hade det nu funnits en WFS-tjänst med alla incidenter så skulle man kunna bygga mycket mera avancerade webbtjänster med kartor.

Det skulle exempelvis gå att ta fram vissa typer av incidenter, vid specifika tillfällen eller samlat över tiden och jämföra med positionen för skolor, systembolag, musikfestivaler, etc. Naturligtvis förutsatt att även dessa data finns tillgängliga som tjänster.

Varför skulle då polisen vilja skapa denna typ av tjänst? Förutom det självklara att det skulle hjälpa dem att klara upp och förebygga brott, vilket jag förutsätter att de redan gör i interna databaser (om inte är Polisen korkad).

Polisen kan naturligtvis också använda sig av andras publicerade tjänster kopplat till sin egen WFS tjänst (eller motsvarande) och exempelvis plocka fram bilder från flickr eller var närmaste sjukhus eller räddningstjänst ligger.

Sammantaget kan jag säga att WMS tjänster är ett steg på vägen, men om fler tillgängliggör sina data för tredje part, exempelvis som WFS, så kommer vi snart att få se betydligt fler användbara karttjänster på Internet framöver.